เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 สิงหาคม 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2561 โดยมี พลตรี ศักดา  ดีเดชา รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร