เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 กรกฎาคม 2562 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะมวลชนกองทัพไทย และข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี