เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

8 กรกฎาคม 2562 พลตรี ศักดา ดีเดชา รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการฝึก IDMEx 2019 กรณีภัยจากสึนามิ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


การฝึกปฏิบัติด้านการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงนิทรรศการการจัดแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ในการฝึก IDMEx 2019 ครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมศักยภาพการจัดการสาธารณภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว