เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 กรกฎาคม 2562 พลตรี กฤษณ์  จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร/โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ เดินทางไปชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกองบัญชาการกองทัพไทย ตามดำริของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด