เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 กรกฎาคม 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ "บก.ทท. ฝึกปั๊มหัวใจ ช่วยชีวิต" ของ กร.ทหาร โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีหมดสติหยุดหายใจ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(Automated External Defibrillato : AED) โดยมี ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร