เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

1 กรกฎาคม 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร เปิดการฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วม ประจำปี 2562 ระหว่าง 1 - 4 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้แทนส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมพิธี ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์