เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

4 มิถุนายน 2562 พลตรี กฤษณ์  จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร/โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และบูรณาการความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในภาพรวมของ กองบัญชาการกองทัพไทย ตามดำริของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดอุดรธานี