เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

4 พฤษภาคม 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 210 ชุด ให้กับมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม เพื่อสนับสนุนงานมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้า ผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาส และครูสอนศาสนา ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซอยรามคำแหง 2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร