เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

30 เมษายน 2562 พลโท ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีปิดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 80 คน  ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร