เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 เมษายน 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่าง 17 - 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร 

โดยวันนี้ได้จัดกิจกรรม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ - ฟ้า ประดิพัทธ์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะ​ เสริมสร้างจินตนาการ​ พัฒนาความคิด ฝึกสมาธิ และเรียนรู้​ทักษะด้านต่าง​ ๆ จากการปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยแบ่งกิจกรรมหมุนเวียนออกเป็น 3 ฐาน ได้แก่ ฐานการแต่งหน้าคัพเค้ก ฐานการเพ้นท์กระเป๋าผ้าใส่ดินสอ และฐานการฝึกเทควันโด ซึ่งทำให้เยาวชนได้รับความรู้และความสนุกสนานควบคู่กันไป