เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

23 เมษายน 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่าง 17 - 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

โดยวันนี้ได้จัดกิจกรรม “การรับมือกับภัยพิบัติ” โดยมูลนิธิร่วมกตัญญู ทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงภัยพิบัติต่าง ๆ และมีความรู้พื้นฐานในการรับมือแก้ไขช่วยเหลือตนเอง และคนรอบข้างในขั้นเริ่มต้นได้อย่างถูกวิธี โดยอาศัยสิ่งรอบตัว รวมถึงวิธีเอาตัวรอดในเหตุการณ์นั้น ๆ ได้ ซึ่งแบ่งกิจกรรมหมุนเวียนออกเป็น 5 ฐาน ได้แก่

1. ฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. ฐานวิธีเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ 3 
อย่าง เพื่อให้พร้อมรับเหตุการณ์ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว
3. ฐานสกอร์การ์ดเพื่อสร้างทักษะในการดำรงชีพเมื่อเกิดภัยพิบัติ
4. ฐานกระเป๋าฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
5. ฐานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ