เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 เมษายน 2562 พลตรี ศักดา  ดีเดชา รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อน ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร