เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 เมษายน 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีรดน้ำขอพร จาก พลโท ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหารเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร