เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

29 มีนาคม 2562 พลตรี ศักดา ดีเดชา รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีรับพระราชทานหนังสือ "ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ" ในส่วนของส่วนราชการ ภาคเอกชน และห้องสมุดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 107 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล