เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

11 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 6 อาคาร 6
14 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างด้านสื่อการนำเสนอและประชาสัมพันธ์การรับรองและการจัดประชุม ผบ.ทสส.อาเซียน ครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่
13 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการดำเนินการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น
1 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานสืบค้นข้อมูลทางสารสนเทศ กฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ไอคิวนิวส์คลิป (iQNewsClip) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาซากเครื่องปรับอากาศชำรุด โดยวิธีทอดตลาด
30 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พ.ย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างจัดทำวารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ต.ค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง กร.ทหาร
6 ก.ย.61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคาร 6 กร.ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สาย ส. ของ กร.ทหาร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก