เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

26 กุมภาพันธ์ 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ 62

30 มกราคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 ก.ย.61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 61

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(2)
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ 60

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ปีงบประมาณ 59

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ปี 2559