เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

1 กุมภาพันธ์ 2562 พลตรี ศักดา  ดีเดชา รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบปีที่ 64 โดยมี พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร