เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

23 มกราคม 2562 พลโท ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมด้วยผู้แทนกองทัพสหรัฐอเมริกา ผู้แทนกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น และคณะ เยี่ยมคำนับ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องสมเด็จพระเอกาทศรถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงข้อมูลการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ที่กำหนดจัดการฝึกระหว่าง 12 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 รวมถึงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่