เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

15 มกราคม 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนร่วมอวยพรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ครบรอบ 12 ปี โดยมี รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ให้การต้อนรับ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดี - รังสิต กรุงเทพมหานคร