เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

2 พฤศจิกายน 2561 พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการ สนับสนุนการออกร้านงานกาชาด ของสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2561 โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร