เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

31 ตุลาคม 2561 พลตรี ชุมโชค พลสมัคร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ คณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนงานตามนโยบายของคณะผู้บังคับบัญชา ในโอกาสมาพบปะและแนะนำคณะทำงานฯ แก่ส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลเอก สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ ประธานที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฯ เป็นผู้นำคณะ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร