เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 กันยายน 2561 พลโท ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีอำลาชีวิตราชการของข้าราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของกำลังพลสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารทุกนาย ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบเกษียณอายุราชการ ด้วยความอดทน วิริยะ อุสาหะ และเสียสละ เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่ยกย่องเชิดชูสืบไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยกำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร