เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 กันยายน 2561 พลตรี ศักดา  ดีเดชา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร