เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 เมษายน 2562 พลตรี ชุมโชค พลสมัคร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 63 ณ ห้องฝึกอำนวยการยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพมหานคร