เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 มีนาคม 2562 พลตรี ชุมโชค  พลสมัคร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ นำมวลชนกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่าง18 - 21 มีนาคม 2562 เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นศิริมงคล ก่อนออกเดินทาง ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร