เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

13 มีนาคม 2562 พลโท ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2562 โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารและรอบอาคาร 6 โดยมี กำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกิจกรรม ณ อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร