เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

2 มีนาคม 2562 พลตรี ศักดา  ดีเดชา รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร