เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมผู้แทน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง และกรมแผนที่ทหาร เยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวทางการร่วมมือระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำโครงการสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนและสังคมร่วมกัน โดยมี คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร