ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมกิจการพลเรือนทหาร
ที่เรื่องวันที่ประกาศปี งป.ประเภทเปิด
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 10 พฤศจิกายน 2560 2561 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
2 ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 29 กันยายน 2560 2561 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 18 กันยายน 2560 2560 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
4 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 8 กันยายน 2559 2560 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
5 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 11 กันยายน 2558 2559 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง