กรมกิจการพลเรือนทหาร

ภาพข่าวกิจกรรม กรมกิจการพลเรือนทหาร

กรมกิจการพลเรือนทหาร

15 ธันวาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดโครงการ

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

15 ธันวาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ห้วง12-24 ธันวาคม2560 เรียบข้างทางทั้ง2 ฝั่ง ถนนวิภาวดี ตั้งแต่แยกลาดพร้าว-เเยกรัชวิภา

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

15 ธันวาคม 2560

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี กับสำนักงานปลัดบัญชีทหาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 57

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

14 ธันวาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

14 ธันวาคม 2560

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดประชุมสัมมนาจัดทำร่างศูนย์ประสานงานพลเรือนทหาร กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย 2561

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

14 ธันวาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

14 ธันวาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

13 ธันวาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2

อ่านต่อ »ข่าวหน่วยงาน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ คำสั่ง แผน

ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย

ความเป็นทหารอาชีพ

เราภาคภูมิใจในงานที่ทำหรือไม่
 • ความมีวินัย
 • มุ่งผลสัมฤทธิ์
 • สร้างนวัตกรรม
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ซื้อสัตย์ตรงไปตรงมา

ความจงรักภักดี

เราสามารถเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจหรือไม่
 • น้อมนำพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณ
 • เป็นที่ไว้วางใจในงานที่รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม
 • สร้างคุณค่าในงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ความกล้าหาญ

เราจริงใจและไม่หวั่นเกรงภยันตรายหรือไม่
 • เราไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด
 • ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 • เปิดเผยในสิ่งที่ผิด
 • ยอมรับคำวิจารณ์
 • ประเมินผลงานตามความเป็นจริง

ทำงานเป็นทีม

เราเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าคนหนึ่งของทีมหรือไม่
 • เคารพรับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น
 • สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกัน
 • สิ่อสารอย่างเปิดเผย
 • บูรณาการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กร.ทหาร

web counter

 • 121 วันนี้
 • 156 เมื่อวานนี้
 • 1,582 เดือนนี้
 • 4,051 เดือนที่แล้ว
 • 29,556 ปีนี้
 • 10,784 ปีที่แล้ว