กรมกิจการพลเรือนทหาร

ภาพข่าวกิจกรรม กรมกิจการพลเรือนทหาร

กรมกิจการพลเรือนทหาร

24 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการประชุมชี้แจงการเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ตามโครงการ

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

22 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

20 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านความมั่นคงศึกษา ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

19 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

19 กรกฎาคม 2560

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสมองและปัญญา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

18 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนตรวจเยี่ยมคณะครูและ เยาวชน ในโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

18 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแนวทางปฏิบัติต่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของกระทรวกลาโหม

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

18 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดทัศนศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชา

อ่านต่อ »ข่าวหน่วยงาน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ คำสั่ง แผน

ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย

ความเป็นทหารอาชีพ

เราภาคภูมิใจในงานที่ทำหรือไม่
 • ความมีวินัย
 • มุ่งผลสัมฤทธิ์
 • สร้างนวัตกรรม
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ซื้อสัตย์ตรงไปตรงมา

ความจงรักภักดี

เราสามารถเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจหรือไม่
 • น้อมนำพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณ
 • เป็นที่ไว้วางใจในงานที่รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม
 • สร้างคุณค่าในงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ความกล้าหาญ

เราจริงใจและไม่หวั่นเกรงภยันตรายหรือไม่
 • เราไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด
 • ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 • เปิดเผยในสิ่งที่ผิด
 • ยอมรับคำวิจารณ์
 • ประเมินผลงานตามความเป็นจริง

ทำงานเป็นทีม

เราเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าคนหนึ่งของทีมหรือไม่
 • เคารพรับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น
 • สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกัน
 • สิ่อสารอย่างเปิดเผย
 • บูรณาการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กร.ทหาร

web counter

 • 97 วันนี้
 • 58 เมื่อวานนี้
 • 1,728 เดือนนี้
 • 2,601 เดือนที่แล้ว
 • 13,346 ปีนี้
 • 10,784 ปีที่แล้ว