กรมกิจการพลเรือนทหาร

ภาพข่าวกิจกรรม กรมกิจการพลเรือนทหาร

กรมกิจการพลเรือนทหาร

24 พฤษภาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยาย หัวข้อ The CARICOM Disaster Relief Unit (CDRU) หน่วยบรรเทาภัยพิบัติของกลุ่มประเทศแถบแคริบเบียน

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

24 พฤษภาคม 2560

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

23 พฤษภาคม 2560

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์กีฬา และดุริยางคศิลป์ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสร้างสุข

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

20 พฤษภาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

20 พฤษภาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการบรรยายพิเศษ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

18 พฤษภาคม 2560

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

18 พฤษภาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

15 พฤษภาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนร่วมพิธีเปิดโครงการ "ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา"

อ่านต่อ »ข่าวหน่วยงาน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศร่างขอบเขต (TOR)
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศราคากลาง

ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย

ความเป็นทหารอาชีพ

เราภาคภูมิใจในงานที่ทำหรือไม่
 • ความมีวินัย
 • มุ่งผลสัมฤทธิ์
 • สร้างนวัตกรรม
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ซื้อสัตย์ตรงไปตรงมา

ความจงรักภักดี

เราสามารถเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจหรือไม่
 • น้อมนำพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณ
 • เป็นที่ไว้วางใจในงานที่รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม
 • สร้างคุณค่าในงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ความกล้าหาญ

เราจริงใจและไม่หวั่นเกรงภยันตรายหรือไม่
 • เราไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด
 • ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 • เปิดเผยในสิ่งที่ผิด
 • ยอมรับคำวิจารณ์
 • ประเมินผลงานตามความเป็นจริง

ทำงานเป็นทีม

เราเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าคนหนึ่งของทีมหรือไม่
 • เคารพรับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น
 • สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกัน
 • สิ่อสารอย่างเปิดเผย
 • บูรณาการ

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กร.ทหาร

web counter

 • 2 วันนี้
 • 83 เมื่อวานนี้
 • 1,835 เดือนนี้
 • 2,268 เดือนที่แล้ว
 • 8,571 ปีนี้
 • 10,784 ปีที่แล้ว