กรมกิจการพลเรือนทหาร

ภาพข่าวกิจกรรม กรมกิจการพลเรือนทหาร

กรมกิจการพลเรือนทหาร

19 มกราคม 2561

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2018

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

19 มกราคม 2561

ผู้อำนวยสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

17 มกราคม 2561

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา วันสถาปนาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

17 มกราคม 2561

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

15 มกราคม 2561

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ เดินททางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

15 มกราคม 2561

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดขณะผู้แทน ร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ครบรอบ 10 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

15 มกราคม 2561

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

12 มกราคม 2561

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี ของกรมกิจการพลเรือนทหารบก

อ่านต่อ »ข่าวหน่วยงาน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ คำสั่ง แผน

ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย

ความเป็นทหารอาชีพ

เราภาคภูมิใจในงานที่ทำหรือไม่
 • ความมีวินัย
 • มุ่งผลสัมฤทธิ์
 • สร้างนวัตกรรม
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ซื้อสัตย์ตรงไปตรงมา

ความจงรักภักดี

เราสามารถเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจหรือไม่
 • น้อมนำพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณ
 • เป็นที่ไว้วางใจในงานที่รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม
 • สร้างคุณค่าในงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ความกล้าหาญ

เราจริงใจและไม่หวั่นเกรงภยันตรายหรือไม่
 • เราไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด
 • ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 • เปิดเผยในสิ่งที่ผิด
 • ยอมรับคำวิจารณ์
 • ประเมินผลงานตามความเป็นจริง

ทำงานเป็นทีม

เราเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าคนหนึ่งของทีมหรือไม่
 • เคารพรับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น
 • สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกัน
 • สิ่อสารอย่างเปิดเผย
 • บูรณาการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กร.ทหาร

web counter

 • 35 วันนี้
 • 55 เมื่อวานนี้
 • 2,281 เดือนนี้
 • 3,502 เดือนที่แล้ว
 • 2,281 ปีนี้
 • 31,476 ปีที่แล้ว