กรมกิจการพลเรือนทหาร

ภาพข่าวกิจกรรม กรมกิจการพลเรือนทหาร

กรมกิจการพลเรือนทหาร

18 พฤศจิกายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

18 พฤศจิกายน 2560

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจ เเก่กำลังพลที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

17 พฤศจิกายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

17 พฤศจิกายน 2560

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบปีที่ 21

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

17 พฤศจิกายน 2560

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจ เเก่กำลังพลที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

16 พฤศจิกายน 2560

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

14 พฤศจิกายน 2560

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการบรรเทาสาธารณภัย (ครูฝึกสอน) ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

13 พฤศจิกายน 2560

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

อ่านต่อ »ข่าวหน่วยงาน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ คำสั่ง แผน

ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย

ความเป็นทหารอาชีพ

เราภาคภูมิใจในงานที่ทำหรือไม่
 • ความมีวินัย
 • มุ่งผลสัมฤทธิ์
 • สร้างนวัตกรรม
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ซื้อสัตย์ตรงไปตรงมา

ความจงรักภักดี

เราสามารถเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจหรือไม่
 • น้อมนำพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณ
 • เป็นที่ไว้วางใจในงานที่รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม
 • สร้างคุณค่าในงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ความกล้าหาญ

เราจริงใจและไม่หวั่นเกรงภยันตรายหรือไม่
 • เราไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด
 • ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 • เปิดเผยในสิ่งที่ผิด
 • ยอมรับคำวิจารณ์
 • ประเมินผลงานตามความเป็นจริง

ทำงานเป็นทีม

เราเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าคนหนึ่งของทีมหรือไม่
 • เคารพรับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น
 • สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกัน
 • สิ่อสารอย่างเปิดเผย
 • บูรณาการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กร.ทหาร

web counter

 • 1 วันนี้
 • 83 เมื่อวานนี้
 • 2,236 เดือนนี้
 • 3,367 เดือนที่แล้ว
 • 26,159 ปีนี้
 • 10,784 ปีที่แล้ว