กรมกิจการพลเรือนทหาร

ภาพข่าวกิจกรรม กรมกิจการพลเรือนทหาร

กรมกิจการพลเรือนทหาร

22 กันยายน 2560

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

20 กันยายน 2560

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์ พร้อมประกาศนียบัตร จาก ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

14 กันยายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติครั้งที่ 11

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

13 กันยายน 2560

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

8 กันยายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดบกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายสงฆ์ คณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายฆราวาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

7 กันยายน 2560

ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

7 กันยายน 2560

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และทหารกองหนุนที่ได้รับการการแต่งตั้งยศ

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

31 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

อ่านต่อ »ข่าวหน่วยงาน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ คำสั่ง แผน

ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย

ความเป็นทหารอาชีพ

เราภาคภูมิใจในงานที่ทำหรือไม่
 • ความมีวินัย
 • มุ่งผลสัมฤทธิ์
 • สร้างนวัตกรรม
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ซื้อสัตย์ตรงไปตรงมา

ความจงรักภักดี

เราสามารถเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจหรือไม่
 • น้อมนำพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณ
 • เป็นที่ไว้วางใจในงานที่รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม
 • สร้างคุณค่าในงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ความกล้าหาญ

เราจริงใจและไม่หวั่นเกรงภยันตรายหรือไม่
 • เราไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด
 • ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 • เปิดเผยในสิ่งที่ผิด
 • ยอมรับคำวิจารณ์
 • ประเมินผลงานตามความเป็นจริง

ทำงานเป็นทีม

เราเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าคนหนึ่งของทีมหรือไม่
 • เคารพรับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น
 • สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกัน
 • สิ่อสารอย่างเปิดเผย
 • บูรณาการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กร.ทหาร

web counter

 • 23 วันนี้
 • 88 เมื่อวานนี้
 • 2,034 เดือนนี้
 • 3,243 เดือนที่แล้ว
 • 19,844 ปีนี้
 • 10,784 ปีที่แล้ว