กรมกิจการพลเรือนทหาร

ภาพข่าวกิจกรรม กรมกิจการพลเรือนทหาร

กรมกิจการพลเรือนทหาร

30 มีนาคม 2560

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าสักการะพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิ์ไชยมงคล

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

28 มีนาคม 2560

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันครบรอบสถาปนาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครบ 53 ปีเต็ม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 54

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

25 มีนาคม 2560

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าอวยพรเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 126

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

24 มีนาคม 2560

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนเข้าอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ครบรอบ 47 ปีเต็ม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 48

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

23 มีนาคม 2560

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจการปฏิบัติราชการ สำนักจเรทหาร และคณะ ในโอกาสประชุมสรุปผลการตรวจการปฏิบัติงานกรมกิจการพลเรือนทหาร

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

23 มีนาคม 2560

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และการบรรเทาสาธารณภัย ของมณฑลทหารบกที่ 35

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

22 มีนาคม 2560

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และการบรรเทาสาธารณภัย ของมณฑลทหารบกที่ 34

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

22 มีนาคม 2560

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อรับทราบการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการจิตวิทยา การปฏิบัติการข่าวสาร รวมถึงขีดความสามารถและพื้นที่การให้บริการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 914

อ่านต่อ »ข่าวหน่วยงาน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศร่างขอบเขต (TOR)
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศราคากลาง

ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย

ความเป็นทหารอาชีพ

เราภาคภูมิใจในงานที่ทำหรือไม่
 • ความมีวินัย
 • มุ่งผลสัมฤทธิ์
 • สร้างนวัตกรรม
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ซื้อสัตย์ตรงไปตรงมา

ความจงรักภักดี

เราสามารถเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจหรือไม่
 • น้อมนำพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณ
 • เป็นที่ไว้วางใจในงานที่รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม
 • สร้างคุณค่าในงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ความกล้าหาญ

เราจริงใจและไม่หวั่นเกรงภยันตรายหรือไม่
 • เราไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด
 • ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 • เปิดเผยในสิ่งที่ผิด
 • ยอมรับคำวิจารณ์
 • ประเมินผลงานตามความเป็นจริง

ทำงานเป็นทีม

เราเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าคนหนึ่งของทีมหรือไม่
 • เคารพรับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น
 • สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกัน
 • สิ่อสารอย่างเปิดเผย
 • บูรณาการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กร.ทหาร

web counter

 • 11 วันนี้
 • 108 เมื่อวานนี้
 • 2,190 เดือนนี้
 • 2,190 เดือนที่แล้ว
 • 4,361 ปีนี้
 • 10,784 ปีที่แล้ว