กรมกิจการพลเรือนทหาร

Unit School เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษกำลังของ กร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1

กร.ทหาร

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 - 09.00 ถึง 11.00 นาฬิกา

• Asking for&Giving Directions
• Asking for Help (Taking a Picture)
กร.ทหาร

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 - 09.00 ถึง 11.00 นาฬิกา

• Making a Restaurant Reservation
• Ordering Food in a Restaurant
กร.ทหาร

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 - 09.00 ถึง 11.00 นาฬิกา

• Making an Appointment
• Let's go Shopping
กร.ทหาร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 - 09.00 ถึง 11.00 นาฬิกา

• At the Airport
• On the Plane
กร.ทหาร

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 - 09.00 ถึง 11.00 นาฬิกา

• Talking about Routines
• What are you doing
กร.ทหาร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 - 09.00 ถึง 11.00 นาฬิกา

• Talking about Routines
• What are you doing
กร.ทหาร

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 - 09.00 ถึง 11.00 นาฬิกา

วิทยากรต่างชาติ
กร.ทหาร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 - 09.00 ถึง 11.00 นาฬิกา

ประเมินผล