กรมกิจการพลเรือนทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

27 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 29 และประชาชนในพื้นที่ ทำสะพานชั่วคราว ณ ฝายกั้นน้ำลำห้วยหลีผี ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

27 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกล รถลากจูงกึ่งพ่วงชานต่ำ จำนวน 1 คัน ร่วมกับ กองพันทหารช่างที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง และแขวงการทางเพชรบูรณ์ ให้การช่วยเหลือในการเก็บซากกิ่งไม้ที่ขวางทางไหลของน้ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากการท่วมขังของน้ำ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์จากการเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน ณ สะพานข้ามคลองหัวลงวัว ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

27 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เข้าสำรวจและประเมินสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ บ้านปากบัง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

27 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 และ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวาง เพื่อเปิดทาง ระบายน้ำที่ท่วมบ้านเรือนประชาชน ทำให้พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย และท่วมเส้นทางจราจร เนื่องจากฝนตกหนัก ณ บริเวณถนนสาย 223 (สกลนคร - นาแก) พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร