กรมกิจการพลเรือนทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

30 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับรายงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายต่อถนน สะพาน ขาดหลายแห่ง และพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง           เวลา 06.00 น. หน่วยได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าประเมินสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ บ้านวังมน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย           จากนั้นเวลา 09.30 น. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 ได้ร่วมตรวจความเสียหายกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานอื่น ๆ โดยในส่วนของบ้านวังมนนั้น ประชาชนไม่ได้รับอันตราย บ้านเรือนไม่ได้รับความเสียหาย แต่เส้นทางหลักถูกตัดขาด เสาไฟฟ้าล้มหลายต้น ทำให้ประชาชนไม่มีไฟฟ้า และขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 จึงได้แจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 200 ขวด และจัดรถผลิตน้ำดื่ม 1 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำ 2 คัน ผลิตและแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนบ้านวังมน
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

30 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ส่วนหน้า) ทำการแจกจ่ายเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมไม้พาย จำนวน 50 ลำ และเสื้อชูชีพ จำนวน 200 ชุด ให้กับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ประโยชน์ในการสัญจร และขนย้ายสิ่งของผู้ประสบอุทกภัยต่อไป
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

30 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งทำการประกอบอาหาร และผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด แจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บริเวณชุมชนหน้าค่ายมณฑลทหารบกที่ 29 (ตามการแบ่งมอบเขตรับผิดชอบการช่วยเหลือ จังหวัดสกลนคร) โดยทำการผลิตอาหารกล่อง จำนวน 1,500 กล่อง และน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1,500 ขวด
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

30 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรายการพิเศษเพื่อรายงานสถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร และประกาศรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยได้สัมภาษณ์ พันเอก ณุติชาติ รัตนกาฬ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 ในประเด็นแจ้งเตือนภัยและวิธีป้องกันภัย พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ส่วนหน้า) จังหวัดสกลนคร โดยมีประชาชนที่ทราบข่าวได้นำสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม มาบริจาคที่ สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 และร่วมสัมภาษณ์ออกอากาศให้กำลังใจผู้ประสบภัยให้ปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤติโดยเร็ว
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

29 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในการประเมินสถานการณ์ คาดว่ามวลน้ำจากจังหวัดสกลนคร จะถึงพื้นที่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งหน่วยได้จัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล และยานพาหนะ/ยุทโธปกรณ์ ในการเตรียมให้การช่วยเหลือต่อไป
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

29 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุกสัมภาระพร้อมเครน จำนวน 1 คัน และเรือท้องแบน ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ตามที่ได้รับการร้องขอ โดยมีภารกิจรับผิดชอบในการ ค้นหาผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือในการลำเลียงผู้ประสบภัยที่บ้านถูกนำท่วม ช่วยลำเลียงผู้ป่วยไม่สามารถช่วยตัวเองได้ และส่งต่อไปยังพื้นที่ปลอดภัย พร้อมทั้งส่งอาหารให้ผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถออกมาจากพื้นที่ประสบภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

29 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กระทำพิธีส่งชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 พร้อมยานพาหนะ 4 คัน และเรือท้องแบน 1 ลำเพื่อไปให้การการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

29 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเดินทางจากที่ตั้งหน่วย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ถึง อำเภอบำเหน็จณรงค์ โดยเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนขนย้ายประชาชน และสิ่งของในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลเอ่อล้นตลิ่งลำน้ำลำคันฉู บ้านกุ่ม ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

29 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รอบหน่วย ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลเอ่อล้นตลิ่งข้ามเส้นทางระหว่าง บ้านโคกหนองแวง ไปบ้านนายูง ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยการขนย้ายประชาชนและรถมอเตอร์ไชค์ที่ติดค้างในไร่นาไม่สามารถออกมาได้ จำนวน 5 เที่ยว โดยมี นายอริสมันต์ บุตรอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การช่วยเหลือ
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

29 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับ-มอบเรือไฟเบอร์กลาสขนาด 2 ที่นั่ง จำนวน 50 ลำ พร้อมไม้พาย จำนวน 50 อัน และเสื้อชูชีพ จำนวน 200 ชุด จาก พระมหาภัทรพล ภทฺทพโล และคณะศรัทธา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีพระครูสมุห์เสรี เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต จังหวัดอุดรธานี และคุณแม่อุเทน บงค์บุตรเป็นตัวแทน ส่ง-มอบอุปกรณ์ดังกล่าว ณ กองบังคับการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หลังจากนั้นได้สั่งการให้นำเรือไฟเบอร์กลาสและอุปกรณ์ดังกล่าวไปมอบให้กับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค 2 (ส่วนหน้า) จังหวัดสกลนคร เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร ต่อไป
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

29 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประกอบอาหารกล่อง จำนวน 100 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

28 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย โดยลำเลียงคน สัตว์ สิ่งของออกจากพื้นที่ประสบภัย ในเขต อำเภอพรรณานิคม และ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

28 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาแก เข้าดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นเนื่องจากพายุฝน ณ ถนนสาย 223 (สกลนคร-นาแก) บ้านบอน ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

28 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยการขนย้ายสิ่งของและให้คำแนะนำเบื้องต้น ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

28 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย รถยนต์บรรทุกเทท้าย 1 คัน เรือ 1 ลำ เข้าให้การตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งอพยพประชาชน และขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ประสบภัย ในพื้นที่ ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ราษฎรที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 30 ครัวเรือน ที่สัญจรไปมาไม่ได้ จำนวน 200 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรม เสียหาย 600 ไร่ ปัจจุบันสถานการณ์น้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีมวลน้ำสะสมที่ไหลมาจากทาง อำเภอน้ำยืน และ อำเภอนาจะหลวย มาตามลำโดมใหญ่ ผ่านอำเภอเดชอุดม แล้วจึงไหลลงสู่แม่น้ำมูลต่อไป