กรมกิจการพลเรือนทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

1 สิงหาคม 2560

พลโท ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในการส่งเครื่องมือพิเศษเพิ่มเติมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ สำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา           จากสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จนถึงปัจจุบันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนในทุกพื้นที่ และได้จัดส่งเครื่องมือพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อสนับสนุนในการผลักดันน้ำในพื้นที่ที่ระดับน้ำท่วมขัง รถครัวสนาม รถเสบียง รถสุขาเคลื่อนที่ และรถพยาบาล สำหรับการปฏิบัติงาน และให้การสนับสนุนเพิ่มเติมหน่วยในพื้นที่ ในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้ว           ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งเครื่องมือพิเศษเพิ่มเติมให้หน่วยในพื้นที่ ต่อไป
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

31 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว มอบอาหารสำเร็จรูป ข้าวกล่อง และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลนาแก และ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งสนับสนุนรถยนต์บรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ขนทรายจากโครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 บ้านนาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จำนวน 2 เที่ยว เพื่อนำมาบรรจุกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำ
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

31 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 3 ชุด ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้           ชุดที่ 1 ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 267 คน ณ ถนนหน้าห้างแม็คโคร - ถนนหน้าโรบินสัน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร           ชุดที่ 2 แจกจ่ายข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง พร้อมแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 300 ขวด ณ ชุมชนหนองสนม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร           ชุดที่ 3 แจกจ่ายข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด ณ บ้านดอนเสาธง ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

31 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจสอบความเสียหายและเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบน้ำดื่ม สิ่งของ และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมทั้งได้สำรวจพื้นที่วัดโพธิ์ตาก ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากลำน้ำยังกับลำน้ำชีที่ไหลมารวมกันและอาจเกิดน้ำท่วมสูงฉับพลัน เพื่อวางแผนเตรียมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา พร้อมกันนี้ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด ให้วัดโพธิ์ตาก ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบให้ประชาชนที่เดือดร้อนต่อไป
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

31 กรกฎาคม 2560

พลตรี ธนภัทร พละพล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) เดินทางตรวจพื้นที่ เพื่อจัดตั้งศูนย์ ฯ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

31 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้           เวลา 07.00 น. รับ-ส่ง นักเรียน ครู อาจารย์ และราษฎร ทางรถยนต์บรรทุก 5 เที่ยวจำนวน 73 คน ในพื้นที่ บ้านกุ่ม ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ           ร่วมกับมูลนิธิร่วมกัตตัญญู และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม แจกจ่ายน้ำดื่มและอาหารให้แก่ประชาชน จำนวน 84 หลังคาเรือน รับ-ส่ง ราษฎรทางเรือจำนวน 5 เที่ยว 36 คน/ให้การสนับสนุนชาวบ้าน ในการขนย้ายทรายเพื่อบรรจุกระสอบทราย จำนวน 5 ลบ.ม. ที่ บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอจัสตุรัส จังหวัดชัยภูมิ           ร่วมกับมูลนิธิฮุก 31 และ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล แจกจ่ายน้ำดื่มและอาหารให้แก่ประชาชน จำนวน 200 คน ที่ บ้านกุ่ม และบ้านโนนสังข์ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

31 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก้เจ้าหน้าที่ ณ บริเวณตลาดสดนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

31 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ พระครูโสภณธัมโมภาส และคณะศรัทธาสาธุชน วัดป่าสีตะนาราม (ธ) ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นำถุงยังชีพ จำนวน 800 ถุง อาหารกล่อง จำนวน 1,500 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 3,600 ขวด ยารักษาโรค จำนวน 400 ชุด เทียนไขขนาดใหญ่ จำนวน 30 คู่ มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอพังโคน และ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

31 กรกฎาคม 2560

พลตรี ธนภัทร พละพล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลทหาร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มจากรถครัวสนามและรถประปาสนามของ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ชุมชนหน้าค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

31 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมเรือท้องแบน 1 ลำ นำอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด แจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านดอนเสาธง ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

31 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมด้วย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่จำนวน 1 คัน เข้าทำการฟื้นฟูทำความสะอาดภายในอุโบสถ และถนนภายในบริเวณวัดศรีสะอาด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังน้ำลดระดับลงสู่สภาวะปกติ
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

31 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถยนต์บรรทุก 1 คัน บรรทุกถุงยังชีพ 800 ถุง อาหารกล่อง 1,500 กล่อง น้ำดื่ม 300 ขวด ยา 400 ชุด เทียนไขขนาดใหญ่ 30 คู่ จาก พระครูโสภณธัมโมภาส และคณะศรัทธาสาธุชน วัดป่าสีตนาราม (ธ) ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนครต่อไป
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

30 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของชุดบรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมทั้งได้มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ได้รับแบ่งมอบในการช่วยเหลือ ณ บริเวณชุมชนหน้าค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

30 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ให้การช่วยเหลือขนย้ายประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่มีอาการไม่ดีจาก บ้านหัวสระ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปส่งที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิเพื่อทำการักษาต่อไป
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

30 กรกฎาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เชิญชวนประชาชนผู้ประสบภัยนํ้าท่วมให้ไปรับอาหารและนํ้าดื่มที่รถครัวสนามและรถผลิตนํ้าดื่มสะอาดของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ สามแยกสถานีขนส่งสกลนครแห่งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร