กรมกิจการพลเรือนทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

4 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถยนต์บรรทุกสัมภาระ บริการรับ-ส่ง ประชาชนในการเข้า-ออก หมู่บ้าน และขนเครื่องอุปโภค-บริโภคของชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC อำนาจเจริญ เพื่อนำมามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านดอนว่าน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

3 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ออกให้การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังจากน้ำลดระดับลงสู่สภาวะปกติ โดยการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายจากการเกิดอุทกภัย ณ วัดเนินสว่าง บ้านวังขอน ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

3 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะให้การสนับสนุนฝ่ายปกครองอำเภอนาแก ในการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

3 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ขุดลอกเปิดทางระบายน้ำ ห้วยแคน ตำบลธาตุพนม และขุดลอกผักตบชวา ห้วยบังฮวก ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

3 สิงหาคม 2560

พลตรี ธนภัทร พละพล ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย (ส่วนหน้า) ร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 และ 26 สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 2 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และอาสาสมัครจังหวัดสกลนคร ช่วยกันบรรจุกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

3 สิงหาคม 2560

พลตรี ธนภัทร พละพล ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย (ส่วนหน้า) และ พันเอก ณุติชาต รัตนกาฬ ผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำคณะ เข้าหารือร่วมกับ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ถึงภารกิจการนำสิ่งของพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ แจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที อำเภอพรรณนิคม อำเภอนาแก อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

2 สิงหาคม 2560

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว และยุทโธปกรณ์ สนับสนุนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และขุดลอกเปิดทางระบายน้ำ ณ พื้นที่ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

2 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกเทท้าย จำนวน 2 คัน รถตักล้อยาง จำนวน 1 คัน และยุทโธปกรณ์ ให้การสนับสนุนหมวดการทางนาแก ในการสร้างสะพานแบริ่งข้ามลำน้ำก่ำ ถนนหมายเลข 2033 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

2 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การสนับสนุนกำลังพลและรถยนต์บรรทุกสัมภาระ จำนวน 1 คัน แก่คณะสื่อมวลชน และทีมกู้ภัยจังหวัดหนองคาย นำสิ่งของที่ได้รับการบริจาคจากประชาชน จังหวัดหนองคาย ในการจัดกิจกรรม "ฮักแพงแบ่งปัน ร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวสกลนคร" ซึ่งจัดโดย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) และประชาสัมพันธ์ จังหวัดหนองคาย โดยนำสิ่งของไปมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ อำเภออากาศอำนวย และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

2 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชบริเวณหน้าประตูน้ำสุรัสวดี บ้านบึงศาลา ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากหนองหาร จังหวัดสกลนคร ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

2 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 36 องค์การบริหารส่วนตำบลนะเดียง และประชาชนในพื้นที่บ้านไร่เหนือ ซ่อมคันดินที่พังเสียหายจากกระแสน้ำในแม่น้ำป่าสักไหลเชียวเป็นเหตุให้คันดินพังเสียหาย ณ บ้านไร่เหนือ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

1 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลเข้าทำการฟื้นฟูทำความสะอาดภายในวัดหนองบัวใหญ่ บ้านหนองบัวใหญ่ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยขนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณที่ถูกน้ำท่วม พร้อมทำความสะอาดฟื้นฟูศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ ให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติ
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

1 สิงหาคม 2560

พลตรี ธนภัทร พละพล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำและแจกจ่ายสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

1 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว และยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ติดตั้งปั้นจั่นพร้อมกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุกขนาดกลาง จำนวน 1 คัน เรือไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ลำ (เครื่องยนต์ขนาด 25 แรงม้า และ 40 แรงม้า) เคลื่อนย้ายจากที่ตั้งหน่วย บ้านโคกหนองแวง ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติและขึ้นการควบคุมการปฏิบัติทางยุทธการกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

1 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล พร้อมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 7 จังหวัด โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง จำนวน 3 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ สำนักงานพัฒนาภาค 5 จึงได้ระดมสรรพกำลัง พร้อมยานพาหนะ จำนวน 20 คัน เรือท้องแบน จำนวน 5 ลำ และยุทโธปกรณ์เครื่องมือพิเศษในการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสนับสนุนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ต่าง ๆ ณ กองอำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา