กรมกิจการพลเรือนทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

7 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำสิ่งของอุปโภคบริโภคเข้าแจกจ่ายให้แก่ประชาชนและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบัง ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านปากบัง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รวมทั้งได้สอบถามความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือต่อไปภายหลังระดับน้ำลดลงสู่สภาวะปกติแล้ว
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

6 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 1 คัน รถยนต์บรรทุกเทท้าย 1 คัน รถยนต์บรรทุกสัมภาระ 1 คัน และเรือท้องแบน 1 ลำ ให้การช่วยเหลืออพยพ ขนย้ายสิ่งของ และแจกน้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชุนหาดสวนยา ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนบ้านท่าบ้งมั่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

5 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาหารทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมเรือไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ลำ นำคณะ นายไพทูรย์ รักประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะนายอำเภอคำชะอี และคณะกลุ่ม ปตท. พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 800 ถุง น้ำดื่ม จำนวน 800 แพ็ค และของใช้จำเป็นเช่นข้าวสาร อาหารแห้ง รองเท้าบู๊ท จำนวน 300 คู่ ห้องน้ำเคลื่อนที่ จำวน 100 ชุด เสื้อผ้ามือสอง จำนวน 150 ชุด และยารักษาโรค จำนวน 300 กล่อง ที่คณะบุคคลนำมาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียง ในพื้นที่ บ้านปากบัง บ้านเหล่าทุ่ง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

5 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แบ่งมอบสิ่งของที่ได้รับการส่งมอบจาก ขบวนรถบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์ของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง) ให้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 24 26 และ สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อให้หน่วยนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่หน่วยรับผิดชอบ ต่อไป
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

5 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนครพนม และได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย ณ บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

5 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ดำเนินการติดต่อประสานการปฏิบัติ พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อประเมินสถานการณ์ และเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เนื่องด้วยจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนพระราม 6 รวมลงมาในพื้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มมากขึ้น ณ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

5 สิงหาคม 2560

ขบวนรถบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์ของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง) ส่งมอบสิ่งของ ณ อาคารอเนกประะสงค์ สถานีวิทยุกระกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 หัวหน้าสถานีวิทยุ 909 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของ โดยสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

5 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน และ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 1 คัน ให้การสนับสนุน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ส่วนหน้า) เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

4 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาหารทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะ ขนส่งสิ่งของบริจาคช่วยผู้ประสบภัยจาก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อไปส่งให้กับศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

4 สิงหาคม 2560

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย (ส่วนหน้า) โดย พลตรี ธนภัทร พละพล ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย (ส่วนหน้า) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดบรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ วัดสระพังทอง บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

4 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดช่าง และเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอนาแกและวิทยาลัยการอาชีพนาแก ให้บริการซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการผสมเทียมและรักษาโรคสัตว์ ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลนาแก ตำบลหนองสังข์ และตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

4 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ให้การสนับสนุนฝ่ายปกครองอำเภอนาแก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเคลื่อนย้ายสิ่งของและสินค้า ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลนาแก อำเภอนาแก เพื่อให้สามารถเปิดขายสินค้าได้ตามปกติ และดำเนินการแจกจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ บ้านโนนแดง ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

4 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย (ส่วนหน้า) หน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม "ประชารัฐรวมใจ คืนความสดใสชุมชนหน้าค่าย" เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ด้วยการเก็บกวาดขยะและฉีดล้างถนน ตั้งแต่สี่แยกบ้านธาตุ ถึง ห้างแม็คโคร สาขาสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน และมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

4 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมเรือไฟเบอร์กลาสบรรทุกอาหาร น้ำดื่ม และของใช้จำเป็น เพื่อไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ติดค้างอยู่ตามบ้านเรือน และบรรทุกอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ บ้านปากบัง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

4 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน นำรถน้ำเข้าทำการฟื้นฟูทำความสะอาดภายในวัด พร้อมกับนำน้ำดื่มจำนวน 360 ขวด และยาเวชภัณฑ์ จำนวน 5 ชุดถวายวัด และมอบให้แก่ประชาชน ณ วัดยานนาวา บ้านโนนจาน ตำบลละหาน จังหวัดชัยภูมิ