กรมกิจการพลเรือนทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

15 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อม รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 1 คัน รถยนต์บรรทุกสัมภาระ 2 คัน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ ที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านพอกใหญ่ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

14 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ออกให้ความช่วยเหลือในการทำความสะอาด และขนย้ายสิ่งของให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ภายหลังระดับน้ำลดเข้าสู่สภาวะปกติจากน้ำทะลักเข้าท่วมในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

14 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว แจกจ่ายน้ำดื่มและน้ำสำหรับอุปโภค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนดอนงิ้ว และชุมชนบ้านท่าบ้งมั่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

12 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมด้วยยานพาหนะและเครื่องจักรกล (รถขุดตักแขนสั้น) ร่วมกับประชาชนบ้านตาลเลียน วางถุงบิ๊กแบ็ค จำนวน 100 ถุง เพื่อปิดกั้นน้ำจากลำน้ำอูน ที่ทะลักเข้าท่วมไร่นาของประชาชน พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ณ บ้านตาลเลียน ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

11 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว แจกจ่ายข้าว จำนวน 900 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 3,000 ขวด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนบ้านท่าบ้งมั่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

11 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกิจกรรม “ประชารัฐรวมน้ำใจ คืนความสดใสให้ชาวนาแก” (Big Cleaning Day) โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลนาแก อำนาแก จังหวัดนครพนม
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

9 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำสิ่งของอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้แก่ประชาชนและเด็กนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง และ บ้านโนนกุง ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

9 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมรถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน เครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อสนับสนุนภารกิจผลักดันน้ำรอบบริเวณเกาะคำชะโนด ให้กับจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากมีปริมาณน้ำท่วมขังจำนวนมาก
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

9 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สำรวจและเตรียมการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เนื่องจากมีมวลน้ำจำนวนมากจากจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ไหลมาสมทบทำให้มีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชน บ้านบางหยด ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

9 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบัน ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะกลับสู่สภาวะปกติภายใน 3-5 วัน
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

7 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 1 คัน รถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ 1 คัน รถยนต์บรรทุกสัมภาระ 1 คัน และเรือท้องแบน 1 ลำ ให้การช่วยเหลืออพยพ ขนย้ายสิ่งของบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัย และแจกจ่ายข้าวกล่อง จำนวน 700 กล่อง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชุนหาดสวนยา ชุมชนหาดสวนสุข และชุมชนบ้านท่าบ้งมั่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

7 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ ศาตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธานมูลนิธิฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน และ อำเภอวานรนิวาส ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

7 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ส่วนหน้า) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (สาขาวารินชำราบ) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

7 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกองบัญชาการกองทัพไทย ไปมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างมิ่ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

7 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอพรรณานิคม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยให้บริการประชาชนด้านสุขภาพ ทั้งการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น การจ่ายยา ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการดูแลสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา รวมถึงการเยี่ยมเยียนบ้านผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้