กรมกิจการพลเรือนทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

18 กันยายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนส จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกล ให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ในการเก็บเศษกิ่งไม้และวัชพืชที่ติดขวางทางน้ำ บริเวณสะพานบ้านน้ำดุกกลาง ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

17 กันยายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากทำให้เกิดดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทางเข้า-ออก หมู่บ้าน ในพื้นที่ บ้านห้วยคนทา ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

16 กันยายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ทำการฟื้นฟูล้างทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหลังจากที่น้ำลดระดับลงสู่สภาวะปกติ พร้อมกันนี้ได้นำน้ำดื่มสะอาด มอบให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านน้ำดุกเหนือ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

16 กันยายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์อุทุกภัย ในพื้นที่ จังหวัดนครพนม เนื่องจากอิทธิพลของพายุ "ทกซูรี" ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดน้ำท่วมเส้นทางสัญจรถนนทางหลวงหมายเลข 223 หลักกิโลเมตรที่ 29 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ถึงบ้านหนองเหียน ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 150 เมตร ระดับน้ำสูง 15-20 เซนติเมตร เนื่องจากมีมวลน้ำไหลมาเป็นจำนวนมากจึงระบายไม่ทัน ซึ่งหน่วยได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ทำการเก็บผักตบชวาและสิ่งกีดขวางเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ปัจจุบันระดับน้ำที่ท่วมขังเส้นทางลดลงตามลำดับ
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

1 กันยายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล (รถขุดตักแขนยาว) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง ดำเนินการรื้อถอนกำจัดสนุ่นและวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำที่บริเวณ Box Coulvert อ่างเก็บน้ำชงเต่า บ้านชงเต่า ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

1 กันยายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ ปภ.อำเภอแม่จัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์ระดับน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมถนนแม่อาย- แม่จัน และตลาดแม่จัน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย และทำการบรรจุกระสอบกั้นน้ำทะลักเข้าบ้านเรือน
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

21 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยยานพาหนะ นำเรือพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบให้แก่ วัดท่าวังหิน ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

20 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนดอนงิ้ว และชุมชนบ้านท่าบ้งมั่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

18 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แจกจ่ายถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มบรรจุขวด ของกองบัญชาการกองทัพไทย ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านคำสร้างท่อ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

17 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัย สำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังและมอบถุงยังชีพพร้อมกับน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านท่าม่วง ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

17 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของกองบัญชาการกองทัพไทย ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านคึม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย และโรงเรียนบ้านบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

16 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลและเครื่องจักรเข้าสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตามการร้องขอของ นางพเยาว์ จ้อยทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ในการเปิดทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้อย่างสะดวกจากปัญหาน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ บ้านดอนอภัย บ้านหนองตาเขียว บ้านโพธิ์ประสาท บ้านบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

16 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนดอนงิ้ว และชุมชนบ้านท่าบ้งมั่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

16 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมด้วยยานพาหนะและเครื่องจักรกล (รถขุดตักแขนยาว) ร่วมกับเทศบาลตำบลพรรณานคร และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางน้ำ บริเวณสะพานลำห้วยอูน เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชน

16 สิงหาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งมอบสิ่งของยังชีพและน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านสายร่องข่า (คุ้มวัดท่าวังหิน) ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร