โดย   กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 

 

           
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทัพบก

    ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทัพเรือ  

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทัพอากาศ

 
 


จาก ททบ.5

 

           หน่วยนอกขอความร่วมมือประชาสัมพันธ

ตุลาคม 2557
 
7 ตุลาคม 2557 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เข้าร่วมประชุม การประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557
ณ สโมสรทหารบก วิภาวดีฯ
1 ต.ค.57 พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
ที่ได้รับพระราชทานยศชั้นนายพล
ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
1 ต.ค.57 พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่
กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
30 ก.ย.57 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดพิธีมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระหว่าง พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร กับ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย


กันยายน 2557
 
15 ก.ย.57 พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ GENERAL TANSRI DATO’ SRI
(DR.) ZULKIFELI BIN MOHD ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย และภริยา พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพไทย
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
10 ก.ย.57 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดอนุสรณ์สถานโรงเรียนเตรียมทหาร
โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี
ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
8 ก.ย.57 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ให้การต้อนรับ พลโทอาวุโส Do Ba Ty
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานเสนาธิการทหาร กองทัพประชาชนเวียดนาม และคณะ ในโอกาสเยือนไทย อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพไทย
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
5 ก.ย.57 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง รับเยี่ยมคำนับ พลจัตวา ชิด ส่วย
ผู้ช่วยทูตทหารเมียนมาร์/กรุงเทพฯ และกำลังพลของกองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม และสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรและปศุสัตว์
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
3 ก.ย.57 พลเรือเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ในนามรัฐบาลและ
ประชาชนชาวไทย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย  กรุงเทพฯ
3 ก.ย.57 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสาร ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย
ผ่านองค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แก่ผู้ประสบภัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในแอฟริกาตะวันตก ณ ห้องรับรอง 62
กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ


สิงหาคม 2557
 
26 ส.ค.57 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ให้การต้อนรับ Mr. Susheel Kumar
Saraff ประธานหอการค้าอินเดีย – ไทย และคณะ เพื่อสนทนาและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
 26 ส.ค.57 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการ
ประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2557 ใน 6 ประเภทรางวัลให้กับหน่วยและบุคคลที่ได้รับรางวัล โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ กองบัญชาการ
กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
19 ส.ค.57 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย แก่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย เพื่อมอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
13 สิงหาคม 2557 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้การต้อนรับ พลตรี สุวอน เลืองบุนมี
(Major General Souvone Leuangbounmy) หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
9 ส.ค.57 พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  เป็นผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เป็นประธานเปิดประชุม Thailand – Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
7 ส.ค.57 พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร และ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย Mr.James Wise เป็นประธานร่วมพิธีปิดการฝึก
พิราบ – จาบิรู 2014 (PIRAB – JABIRU 2014) ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย 60 ปี กองบัญชาการกองทัพไทย
6 ส.ค.57 พลโท หฤษฎ์  พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีย์ ธระเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานร่วมในพิธี
ลงนาม สัญญาจ้างที่ปรึกษาการศึกษาวิจัย ในการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองทัพไทย ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กับ วิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
4 ส.ค.7 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
2 - 5 ส.ค.57 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง กรุณามอบหมายให้ พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนร่วมกับ นายประสิทธิพร เวชประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล ให้การต้อนรับคนไทยที่อพยพจากลิเบียกลับประเทศไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ


กรกฎาคม 2557
 
31 ก.ค.57 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ให้การต้อนรับ นาย Hans van Baalen
สมาชิกรัฐสภายุโรปพรรคเสรีนิยม/หัวหน้ากลุ่มพรรคเสรีนิยมของเนเธอร์แลนด์ในสภายุโรป เพื่อสนทนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของไทย ณ ห้องรับรอง 62
กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
30 ก.ค.57 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างประกอบด้วย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ตรวจความพร้อมและชม
การฝึกบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ณ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
30 ก.ค.57 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มกิตติมศักดิ์ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ/นายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
28 ก.ค.57 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ให้การต้อนรับ พลเอก เตีย บันห์ รองนายก
รัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
30 ก.ค.57 พลโท หฤษฎ์  พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมช่างภาพนิ่งและช่างภาพวีดีโอ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กำลังพลของ
กองบัญชาการกองทัพไทยในการเพิ่มทักษะแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพนิ่งและภาพวีดีโอของหน่วยให้มีประสิทธิภาพตอบสนองตามภารกิจในการนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ ณ ห้องประชุม 1
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
28 ก.ค.57 พลโท หฤษฎ์  พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดี) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 โดยมี ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร และกลุ่มมวลชนกองบัญชาการกองทัพไทย
ร่วมกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดี) ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 28 ก.ค.57 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง รับเยี่ยมคำนับ พลตรี Perry Lim Cheng Yeow
ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
23 ก.ค.57 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ให้การต้อนรับ พลอากาศโท Ng Chee
Meng  ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ ในฐานะแขกของกองทัพไทย โดยมีการจัดพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์
และได้เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อพบปะสนทนาหารือข้อราชการ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
24 ก.ค.57 พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลจัตวา John Joseph Mackenzie รักษาการผู้ช่วยปลัดกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย ด้านนโยบาย
ต่างประเทศ พร้อมด้วย
ผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
22 ก.ค.57 พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" ณ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และคืนความสุขให้คนในชาติ โดยมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแจกเครื่องอุปโภค
บริโภค การแสดงดนตรี ฉายหนัง การบริการต่าง ๆ
 24 ก.ค.57 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร/ประธานกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558
และประธานอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (อกนร.) และหัวหน้าคณะประสานงานกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายความมั่นคง ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และศูนย์ดำรงธรรม ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
21 กรกฎาคม 2557 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 2558
17 กรกฎาคม 2557 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ให้การต้อนรับ
นาย Jeon Jaeman เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เพื่อพบปะสนทนา และหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
16 กรกฎาคม 2557 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่าย ความมั่นคง
เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีและผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
16 กรกฎาคม 2557 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และประธาน
คณะกรรมการระดับสูงไทย – เมียนมาร์ (HLC) รับเยี่ยมคำนับ พลโท ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 และประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – เมียนมาร์ (RBC)
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรับนโยบายในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2557 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
15 - 18 กรกฎาคม 2557 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ เดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
15 ก.ค.57 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร/ประธานอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (อกนร.) ตรวจเยี่ยมการเปิดศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง เขตมีนบุรี และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
10 ก.ค.57 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร – ตำรวจ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาบุณยะจินดา
สโมสรตำรวจ โดยมีคณะนายทหารและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมในพิธี
9 ก.ค.57 พลโท หฤษฎ์  พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "การให้ความรู้ด้านภัยพิบัติฝ่ายทหาร" ณ ห้องบรรยายรวม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
8 ก.ค.57 พลโท หฤษฎ์  พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับ
การเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
9 ก.ค.57 พลตรี กิตติเทพ  เจียรสุมัย ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการ กองบัญชาการ
กองทัพไทย ร่วมถวายสังฆทาน ถวายหลอดไฟ เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัย ตามจิตศรัทธา แด่พระสงฆ์สำหรับใช้จำพรรษา ในกิจกรรมออมบุญปี 5
"วันเข้าพรรษา 2557" ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
8 ก.ค.57 พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ เจ้ากรมข่าวทหาร สาธารณรัฐสิงคโปร์ และคณะ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย
และกองทัพสิงคโปร์ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
7 ก.ค.57 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร/ประธานอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (อกนร.) ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี
4 ก.ค.57 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำ พลเอก (อาวุโส) Min Aung Hlaing
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในโอกาสเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
4 ก.ค.57 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำ พลเอก (อาวุโส) Min Aung Hlaing
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะ
แขกของกองทัพไทย ณ บ้านพัก สี่เสาเทเวศร์
4 ก.ค.57 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ให้การต้อนรับ พลเอก(อาวุโส) Min
Aung Hlaing ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และคณะ ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพไทย โดยมีการจัดพิธีตรวจแถว
ทหารกองเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
1 ก.ค.57 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

มิถุนายน 2557
 
30 มิ.ย.57 พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร/ประธานอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (อกนร.) ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
(
One Stop Service) ณ จังหวัดสมุทรสาคร
28 - 30 มิถุนายน 2557 พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เยือนสาธารณรัฐอินเดีย อย่างเป็น
ทางการ ตามคำเชิญ ในฐานะแขกของกองทัพสาธารณรัฐอินเดีย โดยมี เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ประจำสาธารณรัฐอินเดีย และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสาธารณรัฐอินเดียให้การต้อนรับ
27 มิ.ย.57 พลเรือเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ อัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เพื่อพบปะสนทนา และแลกเปลี่ยนข้อราชการ
ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
27 มิ.ย.57 พลเรือเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ คณะเกษตรกร ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกำลังพลของกองทัพสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์
เพื่อพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
27 มิ.ย.57 พลเรือเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานประชุมการนำเสนองบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ
2558 ฝ่ายความมั่นคง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
26 มิ.ย.57 พลเรือเอก อิทธิคมน์  ภมรสูต รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" คืนความสุขให้คนในชาติ
ROYAL PARAGON HALL ศูนย์การค้า SIAM PARAGON โดยมี เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน
26 มิ.ย.57 พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร/ประธานอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (อกนร.) ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทำงาน
ณ จังหวัดสระแก้ว
25 มิ.ย.57 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจเยี่ยมโครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 ณ วัดลิ้นช้าง และโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ ในพื้นที่
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
24 มิ.ย.57 พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี
แห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 (The 6th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2014 - AMCDRR) ณ ศูนย์ประชุมบางกอก คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
23 มิ.ย.57 พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจำประเทศไทย
เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
23 มิ.ย.57 พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือ
ข้อราชการ ณ ห้องรับรอง 62
กองบัญชาการกองทัพไทย
18 มิ.ย.57 พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีต่อกันอย่างยาวนานและพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ
18 มิ.ย.57 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานการประชุมประสานงานระหว่าง
ฝ่ายความมั่นคงกับฝ่ายเศรษฐกิจ ซึ่งมีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและรองหัวหน้า
 
ฝ่ายเศรษฐกิจ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้าร่วมประชุม
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
20 มิ.ย.57 พลอากาศเอก คะเชนทร์  วิเศษรจนา รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการอบรม ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557  ณ ห้องนเรศวร
กองบัญชาการกองทัพไทย
22 มิ.ย.57 พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร/ประธานอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (อกนร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4
กองบัญชาการกองทัพไทย
21 มิ.ย.57 พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร/ประธานอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (อกนร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหารือแนวทาง
การจัดระเบียบและการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการกลับเข้ามาของแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย
19 มิ.ย.57 พลโท หฤษฎ์  พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมเปิดงานสปริงนิวส์ ทีวีดิจิตอล ช่อง 19 บนระบบทีวีดิจิตอล กับข่าวจริง สปริงนิวส์ ในงาน “ที่สุดของความจริง
SPRING NEWS The ULTIMATE Truth of Digital TV Era” ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ
20 มิถุนายน 2557 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน ณ ห้องประชุม 1
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
17 มิถุนายน 2557 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร/ประธานอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (อกนร.) เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
 12 มิถุนายน 2557 พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต รองเสนาธิการทหาร/ประธานอนุกรรมการจัดทำของที่ระลึกและงานเลี้ยงรับรองเทิดเกียรติ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 1/57 ณ ห้องประชุม กรมกำลังพลทหาร (3) อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย
12 มิถุนายน 2557 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน นายทหารสัญญาบัตร
สังกัด กรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
10 มิถุนายน 2557 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Harsh Vardhan Shringla เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำตัว
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง 62
กองบัญชาการกองทัพไทย
6 มิถุนายน 2557 พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย U Win Maung เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย
เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
4 มิถุนายน 2557 พลเรือเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้การต้อนรับ GENERAL TANSRI DATO’ SRI ZULKIFELI BIN MOHD ZIN ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย และคณะ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
3 มิถุนายน 2557 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Ning Fukui เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย 
ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
3 มิถุนายน 2557 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานการประชุมข้าราชการ
ระดับสูง และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมชั้น 4 
กองบัญชาการกองทัพไทย
3 มิถุนายน 2557 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Nguyen Tat Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย
ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

พฤษภาคม 2557
30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมประชุมด้านความมั่นคงเอเชียในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิค ครั้งที่ 13 (The 13th IISS Asia
Security Summit : The Shangri - La Dialogue)
ณ โรงแรม Shangri - La สาธารณรัฐสิงคโปร์
27 พฤษภาคม 2557 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานประชุมข้าราชการระดับสูง
ของกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีปลัดกระทรวง อธิบดีผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
ที่อยู่ในสังกัด และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพไทย เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
16 พฤษภาคม 2557 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทวิภาคี ไทย – สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

16 พฤษภาคม 2557 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการสำนักงานปฏิบัติการพิเศษที่ 4 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อกระชับความ
สัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพไทย - กองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

15 พฤษภาคม 2557 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น
ส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธี ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย

14 พฤษภาคม 2557 พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พันเอก Chris Antony Luckham ผู้ช่วยทูตทหารสหราชอาณาจักร/กรุงเทพฯ ณ ห้องรับรอง 62
กองบัญชาการกองทัพไทย

8 พฤษภาคม 2557 พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการทูตฝ่ายทหารแบบรวมการ รุ่นที่ 22 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
6 พฤษภาคม 2557 พลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และ เข็มวิทยฐานะ
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2556
6 พฤษภาคม 2557 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง ประจำปี 2557 (NDSI Security Week 2014)
5 พฤษภาคม 2557 พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย
นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพไทย และภริยา ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมกองทัพเรือ

2 พฤษภาคม 2557 พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอก ตัน สรี ดาโต๊ะ สรี ซูกิฟิรี บิน โมฮัมหมัด ซิน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย เป็นประธานร่วม
ในการตรวจเยี่ยมการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียน 2557 (ASEAN Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise 2014 : AHEx 14) ณ สำนักงานพัฒนาภาค 1
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 พฤษภาคม 2557 พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 21 โดยมี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ
ผู้แทนเหล่าทัพ เข้าร่วมพิธี ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดปทุมธานี
1 พฤษภาคม 2557 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

เมษายน 2557
 
30 เมษายน 2557 พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ณ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
25 เมษายน 2557 พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน ณ ห้องนเรศวร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2557

23 เมษายน 2557 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ประธานคณะกรรมการระดับสูงฝ่ายไทย (HLC) และ พลเอก ตัน สรี ดาโต๊ะ สรี ซูกิฟิรี บิน โมฮัมหมัด ซิน
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย/ประธานคณะกรรมการระดับสูงฝ่ายมาเลเซีย (HLC) เป็นประธานร่วมในพิธีเฉลิมฉลองการประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - มาเลเซีย
ครั้งที่ 100 (RBC) ณ โรงแรม SWISS GARDEN HOTEL กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

11 เมษายน 2557 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ รดน้ำและรับพรจากพ ลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ ห้องฉัตรทอง สโมสรกองทัพบก

10 เมษายน 2557 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 และประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย
ครั้งที่ 51 ประจำปี 2557
9 เมษายน 2557 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2557 กองทัพอากาศจัดพิธีสวนสนามภาคอากาศและ
ภาคพื้น งานเลี้ยงรับรองวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2557 โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพไทย พร้อมภริยาเข้าร่วมพิธี และร่วมงานเลี้ยงรับรอง
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
24 เมษายน 2557 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2557
ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
10 เมษายน 2557 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557  ณ อาคาร 6 ชั้น 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร
9 เมษายน 2557 พลตรี ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ครบรอบ 36 ปี ณ อาคารปฏิบัติการ อ.ส.ม.ท
4 เมษายน 2557 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พันเอก Andrew Duff ผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ ณ ห้องรับรอง 62
กองบัญชาการกองทัพไทย
1 เมษายน 2557 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการ
กองทัพไทย ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล
3 เมษายน 2557 พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ครบรอบปีที่ 105 ณ อาคารประภาสโยธิน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
2 เมษายน 2557  พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
10 เมษายน 2557 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 21 ณ ห้องฉัตรทอง สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง) เทเวศร์
1 เมษายน 2557 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการ
กองทัพไทย ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล

มีนาคม 2557
 
  29 มีนาคม 2557  พลตรี กิตติเทพ เจียรสุมัย ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร  เป็นประธานร่วมในพิธีปิด
การฝึกอบรมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” รุ่นที่ 7 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
28 มีนาคม 2557 พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมกำลังพลทหาร กรมข่าวทหาร กรมยุทธการทหาร
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร และ สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2557
  27 มีนาคม 2557  พลตรี กิตติเทพ เจียรสุมัย ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ
“เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี”รุ่นที่ 7 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
20 มีนาคม 2557 พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และข้าราชการหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ ณ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
20 มีนาคม 2557 พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ ผู้อำนวยการสำนักข่าวต่างประเทศกรมข่าวทหารเกาหลีใต้ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
19 มีนาคม 2557 พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยม กรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร
ร่วมให้การต้อนรับ ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
14 มีนาคม 2557 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานงานวันสถาปนากองทัพไทย ประจำปี 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
4 - 8 มีนาคม 2557 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมการประชุม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 11 ณ กรุงเนปิดอว์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
11 มีนาคม 2557 พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการทูตฝ่ายทหารแบบรวมการ รุ่นที่ 22 ณ ห้องรับรอง 62
กองบัญชาการกองทัพไทย
10 มีนาคม 2557 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลตรี Ravinder Singh ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ 
ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
10 มีนาคม 2557 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมหารือและวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ ห้องประชุม 1
กรมกิจการพลเรือนทหาร
 8 มีนาคม 2557  พลตรี กิตติเทพ เจียรสุมัย ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานปิดการอบรมผู้นำเยาวชน กองทัพไทย รุ่นที่ 3
ณ ค่ายตากสิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีกุมภาพันธ์
2557
 

มกราคม 2557
 

การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิชัยมงคล

ประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.)

คอบร้าโกลด์การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง

พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการ

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
พิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนไทย รู้รักสามัคคีเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
กองบัญชาการกองทัพไทยรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี 2556
วันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร
พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี”เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
พิธีวันกองทัพไทย ประจำปี 2557 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2557 แก่ประชาชนชาวไทย
2 มกราคม 2557 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 โดยมีพิธีบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช และพิธีสงฆ์ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทยและกำลังพลเข้าร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน
1 มกราคม 2557 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย และภริยา ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ พระบรมมหาราชวัง

ธันวาคม 2556
 
27 ธันวาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่า 2556 โดยมีพิธีบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และพิธีสงฆ์ ณ หอประดิษฐานพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิชัยมงคล โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่
หัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
26 ธันวาคม 2556 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในสนามกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี  ในพิ้นที่ จังหวัดอุดรธานี และกองกำลัง
สุรนารี ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน  และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
20 ธันวาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายสมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีลงนามบันทึก  ข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง
กองทัพไทย กับ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย
19 ธันวาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในสนาม กองทัพภาคที่ 4/กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา
18 ธันวาคม 2556 พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในสนาม กองกำลังสุรสีห์ ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ 2557 พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
18 ธันวาคม 2556 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลโท Dato' Seri Panglima Haji Ahmad Hasbullah bin Hall Mohd Nawawi รอง
ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมาเลเซีย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
18 ธันวาคม 2556 พลตรี กิตติเทพ เจียรสุมัย ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
17 ธันวาคม 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร
ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมกิจการพลเรือนทหารเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
16 ธันวาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลตรี Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan ผู้บัญชาการทหารสูงสุดบรูไน และคณะ
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพไทย
9 ธันวาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลโท Neo Kian Hong ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ที่ปรึกษากองทัพประเทศสิงคโปร์ อดีตผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุดสิงคโปร์ พร้อมคณะ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
6 ธันวาคม 2556 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก Samuel J. Locklear, III ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก
พร้อมคณะ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
12 ธันวาคม 2556  พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการ
“เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 3 ณ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

11 ธันวาคม 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวนสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

6 ธันวาคม 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
5 ธันวาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทย และภริยา ร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2 ธันวาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีวางพานพุ่ม
ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

พฤศจิกายน 2556
 
26 พฤศจิกายน 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดี) เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดี) ถนนติวานนท์
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
26 พฤศจิกายน 2556  พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับ คณาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัย
เสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย
27 พฤศจิกายน 2556 พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Carl von der Esch รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
กลาโหมราชอาณาจักรสวีเดน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนไทย
ณ ห้องรับรอง 12 กองบัญชาการกองทัพไทย
26 พฤศจิกายน 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการกองบัญชาการปฏิบัติการร่วมกองทัพออสเตรเลีย และคณะ ณ ห้องรับรอง 62
กองบัญชาการกองทัพไทย
26 พฤศจิกายน 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำตัวในโอกาส
เข้ารับหน้าที่ใหม่ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
25 พฤศจิกายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดออสเตรเลีย และคณะ ในฐานะแขกของกองทัพไทย ณ กองบัญชาการ
กองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
21 พฤศจิกายน 2556  พลตรี กิตติเทพ เจียรสุมัย ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 1
ณ ศูนย์ฝึกกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
21 พฤศจิกายน 2556  พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดรับเยี่ยมคำนับ รองเสนาธิการกองกำลังสหประชาชาติ ณ กรุงโซล ณ ห้องรับรอง
62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
21 พฤศจิกายน 2556 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมบริหารจัดการสาธารณภัยร่วม ณ สนามกีฬากองบัญชาการกองทัพไทย
19 พฤศจิกายน 2556 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานจัดงานขอบคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนร่วมในการจัดการแสดงมหาดุริยางค์ไทย-สากล
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย
18 พฤศจิกายน 2556 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการบริการจัดการสาธารณภัยร่วม ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย 60 ปี
15 พฤศจิกายน 2556 พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบอาหารสำเร็จรูปและยารักษาโรค จาก คุณสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรี
ณ ห้องรับรอง 12 กองบัญชาการกองทัพไทย
14 พฤศจิกายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2556 ณ วัดบุปผาราม
วรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
14 พฤศจิกายน 2556 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหาร/ผู้ช่วยทูตทหารเรือ และ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศเมียนมาร์/กรุงเทพฯ
เพื่ออำลาและ แนะนำผู้ดำรงตำแหน่งสืบแทนณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
13 พฤศจิกายน 2556 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 โดยมี
ผู้แทนส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
11 พฤศจิกายน 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก ประธานกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
และคณะ ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร
11 พฤศจิกายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลอากาศโท Mark Binskin รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ออสเตรเลีย ณ ห้องรับรอง 62
 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
8 พฤศจิกายน 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 32 
ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
5 พฤศจิกายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสหราชอาณาจักร และคณะ ในฐานะแขกของกองทัพไทย
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
5 พฤศจิกายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย และคณะ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
5 พฤศจิกายน 2556 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลโท Waldemar Skrzypczak รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และการพัฒนากองทัพสาธารณรัฐโปแลนด์  ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
1 พฤศจิกายน 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิชัยมงคล โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้า
ส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
1 พฤศจิกายน 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทอง รูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ และแสดงความยินดีกับนายทหาร
สัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมกิจการพลเรือนทหารเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

 

ตุลาคม 2556
 
31 ตุลาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีสมโภชพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิชัยมงคล ณ หอพระพุทธนวราชบรมบพิตร
ศักดิ์สิทธิชัยมงคล ชั้น 7 กองบัญชาการกองทัพไทย
25 ตุลาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีรับมอบเงินกองทุนเพื่อการศึกษาบุตรของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
25 ตุลาคม 2556 พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย
24 ตุลาคม 2556 พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
เพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย
24 ตุลาคม 2556 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหาร/ผู้ช่วยทูตทหารบก/ผู้ช่วยทูตทหารเรือ และ
ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ สาธารณรัฐโปแลนด์/กรุงเทพฯ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
24 ตุลาคม 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 10,000 ขวด จาก คุณอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพไทย
23 ตุลาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการกองทัพไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
โดยมีนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต
22 ตุลาคม 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมรับคณะเจ้าหน้าที่ชุดค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งรับศพคนไทย
ซึ่งเสียชีวิต จากกรณีเครื่องบินสายการบินลาวแอร์ไลน์ ประสบอุบัติเหตุตก ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลับประเทศไทย ณ กองบิน 6 ดอนเมือง
21 ตุลาคม 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
18 ตุลาคม 2556 พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย
17 ตุลาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายให้กับ
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และหัวหน้าส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
17 ตุลาคม 2556 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมคณะของนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยม
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดนนทบุรี
17 ตุลาคม 2556 พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการกรมการสื่อสารทหาร และ ศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการ
ทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
17 ตุลาคม 2556 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐอิตาลี/กรุงเทพฯ ณ ห้องรับรอง 62
กองบัญชาการกองทัพไทย
16 ตุลาคม 2556 คุณเพ็ญลักษณ์ ปฏิมาประกร นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย กรุณารับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรจุเป็นถุงยังชีพ จากเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
และนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เขตบางเขน กรุงเทพฯ
15 ตุลาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 56 ปรอ.รุ่นที่ 26 และ วปม.รุ่นที่ 7 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
15 ตุลาคม 2556 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมคณะของนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยม
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา
15 ตุลาคม 2556 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ คณะกรรมการกาชาดสากล
ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
14 ตุลาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิชัยมงคล ซึ่งจัดสร้างขึ้นตามโครงการ "จัดสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555" ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
14 ตุลาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1/57 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
 และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
9 ตุลาคม 2556 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อแนะนำนเอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
10 ตุลาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นาย Sohail Khan (โซเฮล คาน) เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำตัว
ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
11 ตุลาคม 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องประชุม 1
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
7 ตุลาคม 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นาย Enno Drofenik (เอนโน โดรฟินิก) เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย
เพื่อแนะนำตัว ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ ซึ่งเป็นการแสดงไมตรีจิตและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย - ออสเตรีย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
7 ตุลาคม 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด
กรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม 1กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
1 ตุลาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี กับ นายทหารชั้นนายพล สังกัดกองบัญชาการ
กองทัพไทย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมพิธี ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย

กันยายน 2556
 
30 กันยายน 2556 พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ป็นประธานในพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล ณ ลานเอนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย
30 กันยายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
ที่ครบเกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกจากราชการก่อนกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
27 กันยายน 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นาวาเอก Alexander N. Popkov ผู้ช่วยทูตทหาร ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ และ
ผู้ช่วยทูตทหารเรือรัสเซีย/กรุงเทพฯ เพื่ออำลาและแนะนำ พันเอก Andrey A. Alekseev ผู้ดำรงตำแหน่งสืบแทน ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
24 กันยายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลอากาศโท คิน อ่อง มิ้น (Khin Aung Myint) ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เมียนมาร์ และคณะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
20 กันยายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกองทัพบกผู้แทน
กองทัพเรือ และผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมงานฉลองครบรอบ 60 ปี การจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาทางทหารสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (จัสแมก)ณ จัสแมกไทย เขตสาธร กรุงเทพฯ
18 กันยายน 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
18 กันยายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พลเอกอาวุโส มิ้น อ่อง ไหล่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับสูง
(กรส.) ไทย-เมียนมาร์ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
17 กันยายน 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานรับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2557-2561
ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
11 กันยายน 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีบรรจุเข้าประจำการระบบป้องกันทางอากาศแบบบูรณาการ GRIPEN INTEGRATED AIR
DEFENSE SYSTEM
ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10 กันยายน 2556 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
เหล่าทัพ และที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ
ณ นครนิวยอร์ก ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ต่างประเทศ ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองทัพไทย
9 กันยายน 2556 พลเรือเอกยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานกรรมการบริหารโครงการวิจัยฯ อากาศยานไร้นักบิน ขึ้น-ลงทางดิ่งร่วมพิธีรับมอบผลงานโครงการวิจัยฯ
อากาศยานไร้นักบิน ขึ้น-ลงทางดิ่ง ณ สวพ.ทร.
6 กันยายน 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ เลขานุการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ผู้แทนกรรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก นำวีดิทัศน์การจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ ห้องรับรอง 61 กองบัญชาการกองทัพไทย
5 กันยายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย
ประจำปี 2556 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
5 กันยายน 2556 พลเอก เผด็จการ จันทร์เสวก เสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตร เสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และผู้แทนส่วนราชการกองทัพไทย
ร่วมพิธี ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
4 กันยายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลเอก Henadiy Vorobyov ผู้บัญชาการทหารบกยูเครน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย การเข้าเยี่ยมคำนับในครั้งนี้เป็นการแสดงไมตรีจิต รวมทั้งร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย - ยูเครน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  
4 กันยายน 2556 พลเอก เผด็จการ จันทร์เสวก เสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดร่วมพิธีเปิดงาน "น้ำเพื่อชีวิต" ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าสยามดิสคัพเวอรี่
ปทุมวัน กรุงเทพฯ


สิงหาคม
2556
 
23-24 สิงหาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด “The Grand Meritorious Military Order – 1st Class :Bintang Yudha
Dharma Utama” ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี Dr. Purnomo Yusgiantoro รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย เป็นผู้มอบ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
22 สิงหาคม 2556 พลเอก เผด็จการ จันทร์เสวก เสนาธิการทหาร เป็นประธานปิดการฝึกร่วมระหว่างวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และโรงเรียนเสนาธิการ
เหล่าทัพ ประจำปี 2556 ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
19 สิงหาคม 2556 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร
ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
ประจำปี 2556 ณ กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทย ดอนเมือง
กรุงเทพฯ
16 สิงหาคม 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานงานทำบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุและสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายทหาร ชั้นผู้ใหญ่ และภริยา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียง ณ วัดสามพระยา
16 สิงหาคม 2556 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทน ร่วมให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมกองทัพบก
ในโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
16 สิงหาคม 2556 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทน ร่วมให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมกองทัพบก
ในโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
15 สิงหาคม 2556 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานสรุปผลการจัดนิทรรศการ โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
14 สิงหาคม 2556 นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาส ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับ
14 สิงหาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีความยินดีให้ ผู้ช่วยทูตทหารฝรั่งเศส/กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาเนี่องจากพ้นวาระการปฏิบัติหน้าที่
ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย และแนะนำผู้ดำรงตำแหน่งสืบแทน
13 สิงหาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลอากาศโท NG CHEE MENG ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ ในฐานะแขกของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

12 สิงหาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย และภริยา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ พระบรมมหาราชวัง

10 สิงหาคม 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงมหาดุริยางค์ไทย-สากลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
9 สิงหาคม 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีความยินดีให้ ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐอิตาลี/กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาเนื่องจากครบวาระ
การปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
7 สิงหาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพไทย ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ข้าราชการพลเรือน และเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ สโมสร
กองบัญชาการ กองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
6 สิงหาคม 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ วัดสามพระยาวรวิหาร แขวงสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
5 สิงหาคม 2556 พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 126 ปี
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
1 สิงหาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิชัยมงคล  ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมี สมเด็จพระวันรัต รองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

กรกฏาคม 2556
 
 30 กรกฎาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเรือเอก AGUS SUHARTONO ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินโดนีเซีย  เป็นประธานร่วมการประชุม
คณะกรรมการระดับสูง ไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่  7 ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
29 กรกฎาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก AGUS SUHARTONO ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะ
ในโอกาสเยือนกองทัพไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง 28 - 29 กรกฎาคม 2556
26 กรกฎาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมดนตรี ณ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง กองทัพไทย สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดแสดงมหาดุริยางค์ไทย-สากล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2555 ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
25 กรกฎาคม 2556 พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานปลูกป่าชายเลน โครงการ "ร้อยดวงใจ ปลูกป่าทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชินี" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ทบ. (บางปู)  จังหวัดสมุทรปราการ
24 กรกฎาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีความยินดีให้ พันเอก Cho, Jeong - Ku ผู้ช่วยทูตทหารเกาหลีใต้/กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาเนื่องจาก
ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย พร้อมแนะนำ พันเอก Sung, Woo - Young ผู้ดำรงตำแหน่งสืบแทน ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
18 กรกฎาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่าง กองทัพไทย - กองทัพสิงคโปร์ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
17 กรกฎาคม 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับปลัดกระทรวงกลาโหมด้านการข่าว สหรัฐฯ เพื่อหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย - สหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
13 กรกฎาคม 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
ไปทรงเปิดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
12 กรกฎาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกร่วมกองทัพไทย
ประจำปี 2556 ซึ่งทำการฝึกภาคสนาม (FTX) และดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของ กรมทหารราบเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 2 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
10 กรกฎาคม 2556 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทนเหล่าทัพ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมให้การต้อนรับ
พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา และคณะ พร้อมทั้งได้บรรยายสรุป ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย
9 กรกฎาคม 2556 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีสื่อมวลชนหลายแขนงให้ความสนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าว
จะจัดขึ้นระหว่าง 14-17 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
5 กรกฎาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกองบัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลแห่งใหม่
ณ พื้นที่ตั้งอาคาร ถนนนาวงประชาพัฒนา เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
3 กรกฎาคม 2556 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา เป็นประธานงานทำบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุและสามเณร จำนวน 500 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4 กรกฎาคม 2556 พลตรี อนุศักดิ์ เผ่านาค ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง(บังคับบำบัด) กองพันสัตว์ต่าง
กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายตากสิน และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการอำนวยการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดเพื่อเยี่ยมเยียน
สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน และผู้ที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 


มิถุนายน 2556
 
23 - 29 มิถุนายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้เดินทางเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ
ความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนให้แน่นแฟ้นและใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยได้รับการ
ต้อนรับอย่างสมเกียรติและอบอุ่น
21 มิถุนายน 2556 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับข้าราชการและเกษตรกรชาวเมียนมาร์ ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน
การเกษตร รุ่นที่ 5 เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการจัดสร้างโรงเรียนที่สามารถใช้เป็นที่หลบภัยพระราชทาน และฟื้นฟูการปลูกข้าวบริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบัติไซโคลนนาร์กีส
บ้านกะดงกะนิ อำเภอโบกาเลย์ ภาคอิระวดี สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์ ณ ห้องรับรอง 62
25 มิถุนายน 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายมวลชน ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบันเทิง และการแสดงนิทรรศการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
19 มิถุนายน 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวนสังกัดกรมกิจการพลเรือน
ทหาร ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี
ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
18 มิถุนายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5/56 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
17 มิถุนายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี 2556 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายทหาร และนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ พร้อมทั้งกำลังพลนักกีฬา จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมพิธี ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีฯ กรุงเทพฯ
14 มิถุนายน 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (Air Power
Symposium 2013) การพัฒนากำลังทางอากาศมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของการเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN) โดยมี ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่)
11 มิถุนายน 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับเจ้ากรมข่าวทหารเมียนมาร์ และคณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเสริมสร้างและ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย กับ กองทัพเมียนมาร์ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
10 มิถุนายน 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศสหรัฐฯ/กรุงเทพฯ และ ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐฯ/กรุงเทพฯ
เพื่ออำลา และแนะนำ ผู้ดำรงตำแหน่งสืบแทน ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
7 มิถุนายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน การต้อนรับและบรรยายพิเศษ
ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (สวปอ.มส.4) ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ 
5 มิถุนายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี 2556 โดยมี นายทหารและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
พร้อมทั้งกำลังพลนักกีฬาจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมพิธี ณ สนามกีฬา
กองทัพบก ถนนวิภาวดีฯ กรุงเทพฯ
3 มิถุนายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก THOMAS J. LAWSON ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแคนาดาและคณะ
ในโอกาสเยือนกองทัพไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง วันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2556


พฤษภาคม 2556
 
28 พฤษภาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเอกอาวุโส MIN AUNG HLAING ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
และคณะ ในโอกาสเยือนกองทัพไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2556
20 พฤษภาคม 2556 พลเรือเอกยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทร) ตรวจเยี่ยม ความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูล ในระบบ E – GP ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ณ ศูนย์บริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
17 พฤษภาคม 2556 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พสบ.เหล่าทัพ สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วย
ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และภาคเอกชน ระดับผู้บริหารเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
9 พฤษภาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2556 ณ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
1–9 พฤษภาคม 2556 พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม สน.ผชท.ทหารไทย/โตเกียว และเชื่อมไมตรีทางทหาร ณ ประเทศญี่ปุ่น
3 พฤษภาคม 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการพลเรือน กองทัพไทย ณ โรงแรม ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล
แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี
2 พฤษภาคม 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีย์ ธระเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นประธานร่วมในพิธีลงนาม สัญญาจ้างที่ปรึกษาการศึกษาวิจัย ในการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองทัพไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

เมษายน 2556
 
29 เมษายน 2556 กองบัญชาการกองทัพไทย เรียนเชิญผู้บริหารธนาคารทหารไทย บรรยายพิเศษเรื่อง เศรษฐกิจในระดับโลก ระดับเอเชีย ภูมิภาคอาเซียนและเศรษฐกิจ ของไทยในภาวะ
ปัจจุบัน รวมถึงทิศทางและการเตรียมพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย
28 เมษายน 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรวมพลังเยาวชนกองทัพไทยต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ2556
ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดสามง่าม จังหวัดนนทบุรี โดยมี ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะอาจารย์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เข้าร่วมพิธี
25 เมษายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลจัตวา สุวอน เลืองบุนมี หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว พร้อมคณะ
ในโอกาสเดินทางมาเยือนกองบัญชาการกองทัพไทย อย่างเป็นทางการ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
25 เมษายน 2556 คุณเพ็ญลักษณ์ ปฏิมาประกร นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย
ประจำปี 2556 ให้กับบุตรนายทหารประทวน พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร แจ้งวัฒนะ
10 เมษายน 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
18 เมษายน 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2556
ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
10 เมษายน 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 ของกรมกิจการพลเรือนทหาร เพื่อสืบสานประเพณีไทย
โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้ารดน้ำและขอพรผู้บังคับบัญชา โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคาร 6 ชั้น 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร
1 เมษายน 2556 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นนายพล สังกัดกองบัญชาการ
กองทัพไทย
โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย


มีนาคม
2556
 
26-29 มีนาคม 2556 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินโครงการมวลชนกองทัพไทย ร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยนำ
มวลชนของกองทัพไทยศึกษาดูงานหน่วยทหาร รัฐวิสาหกิจ เอกชน และโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับมวลชนกองทัพไทย อันจะเป็น
โอกาสในการสร้างความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
19 มีนาคม 2556 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์
โดย กองบัญชาการกองทัพไทย  ณ ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
15 มีนาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานงานวันสถาปนากองทัพไทยประจำปี 2556 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
14 มีนาคม 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการจัดงานฯ เข้าเยี่ยม
คารวะและรายงานแนวทางการดำเนินการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ณ ห้องรับรอง 61 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
12 มีนาคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ในโอกาสเยือนกองบัญชาการกองทัพไทยอย่างเป็นทางการ
เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมีการจัดพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ และเข้าพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
8 มีนาคม 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และพลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2
เป็นประธานร่วมในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 8 ณ กองรักษาความปลอดภัย
ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
6 มีนาคม 2556  พลตรี อนุศักดิ์ เผ่านาค ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ และ พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 8  ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
1 มีนาคม 2556 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬากองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 50 ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬา
กองทัพบก ถนนวิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ

กุมภาพันธ์ 2556
21 กุมภาพันธ์ 2556 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และคณะ ณ ห้องรับรอง 62
กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
20 กุมภาพันธ์ 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการกองทัพอากาศ พ.ศ.2556 “RTAF ICT SYMPOSIUM 2013”
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ โดยมี ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศร่วมพิธี
20 กุมภาพันธ์ 2556 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 50 ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬากองทัพบก
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
18 กุมภาพันธ์ 2556 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานวิ่งออกกำลังกายในโครงการ CISM DAY RUN 2013 พร้อมทั้งได้นำกำลังพลของ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และ เหล่าทัพ ร่วมวิ่งออกกำลังกาย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
14 กุมภาพันธ์ 2556 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนผู้บัญชาการ เหล่าทัพ ผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล "สุรนารี 56" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
14 กุมภาพันธ์ 2556 พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลโท Francis J. Wiercinski ผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมสังเกตการณ์การฝึก
ยกพลขึ้นบก ณ หอสังเกตการณ์ฝึก หาดยาว ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การฝึกดังกล่าวเป็นเหตุการณ์การฝึกส่วนหนึ่งของการฝึกคอบร้าโกลด์ 13 เพื่อเป็นการพัฒนา
ขีดความสามารถทางทหารในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ
13 กุมภาพันธ์ 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
12 สิงหาคม 2555 ของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ กรมการสื่อสารทหาร ทุ่งสีกัน ดอนเมือง
5-7 กุมภาพันธ์ 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
1 กุมภาพันธ์ 2556 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมชมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ
บ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

มกราคม 2556
31 มกราคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานงานเลี้ยงสื่อมวลชน ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเป็นการขอบคุณและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อข่าวสายทหารกับผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ในการสื่อข่าวสาร ให้ประชาชนภายนอกรับรู้อย่างถูกต้อง โดยใช้ชื่อในการจัดงานครั้งนี้ว่า
สื่อสัมพันธ์สานสายใจ ร่วมกันเพื่อชาติ
31 มกราคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลเอก Eiji Kimizuka ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น และคณะ ณ ห้องรับรอง 12
กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพญี่ปุ่น ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
27 มกราคม 2556 พลตรี อนุศักดิ์ เผ่านาค ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี"
พื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 5 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
26 มกราคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีโรงหล่อพระ บริษัท ช.ปฏิมากรรม
อินดัสตรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
25 มกราคม 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้าง ความปรองดอง สมานฉันท์
ของคนในชาติ รุ่นที่ 5 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
25 มกราคม 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ
กิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารผู้บังคับหน่วยพัฒนาการ เคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 และ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนบ้านแม่ละนา อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
25 มกราคม 2556 พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการครอบครัวกองทัพไทยต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อ
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว รวมทั้งเสริมสร้างเยาวชนให้มีความรู้ด้านพิษภัยของยาเสพติด โดยมี ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย
และครอบครัว  เข้ารับการอบรบ ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
25 มกราคม 2556 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้เกียรติเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารและงานเกียรติยศจักรดาว
พร้อมทั้งได้มอบรางวัล "เกียรติยศจักรดาว" ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2556  โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ รวมทั้งศิษย์เก่าทุกรุ่น
เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
24 มกราคม 2556 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นาวาอากาศเอก Manuel S. Gonzales ผู้ช่วยทูตทหารฟิลิปปินส์/กรุงเทพฯ เพื่ออำลา
ในโอกาสที่ครบวาระ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
23 มกราคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน งานเลี้ยงบำรุงขวัญกำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย
23 มกราคม 2556 พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุม การจัดแสดงมหาดุริยางค์ไทยสากล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย
22 มกราคม 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิรมย์ กมลกุลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2556 ณ ห้องรับรองชั้น 7 อาคารจามจุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
18 มกราคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พิธีบวงสรวงพระบรมรูป พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็น
มหาราช 9 พระองค์ พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย และพิธีบำเพ็ญกุศล (พิธีสงฆ์) โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ
ผู้แทนส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
18 มกราคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี
ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
18 มกราคม 2556 พลเรือเอก นพดล โชคระดา รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย
ประจำปี 2556 ณ ลานอเนกประสงค์
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
17 มกราคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหาร สัญญาบัตรสังกัด
กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการก่อนเกษียนอายุราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2556
โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย

17 มกราคม 2556 พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลอากาศเอก William M. Fraser, III ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการด้านการขนส่งสหรัฐอเมริกา ในโอกาสมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย กับ กองทัพสหรัฐ
อเมริกา ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

11 มกราคม 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธาน พิธีเปิด โครงการรวมพลังแผ่นดินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม 1
กรมกิจการพลเรือนทหาร
10 มกราคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านการสกัดกั้นยาเสพติด ครั้งที่ 1/56 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น 4
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
7 มกราคม 2556 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นาย Shigekazu Sato (ชิเกะกะซุ ซะโตะ) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
3 มกราคม 2556 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร 
สังกัด กรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม 1อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

ธันวาคม 2555
28 ธันวาคม 2555 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา เป็นประธานทำบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุและสามเณร จำนวน 500 รูป
ณ มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (วัดชูจิตธรรมาราม) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน
27 ธันวาคม 2555 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และนายทหาร
ชั้นผู้ใหญ่กองทัพไทย อวยพรและรับพรปีใหม่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2556 ณ บ้านสี่เสาเทเวศร์
27 ธันวาคม 2555 พลตรี อนุศักดิ์ เผ่านาค ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ศ.ดร.กนก จุยคำวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
และ พลเรือตรี วัชรา พวงไสว เสนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานร่วมพิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการ
"เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด
20 ธันวาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพไทย
 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
20 ธันวาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพไทย ทูลเกล้าฯ ถวาย
แจกันดอกไม้ เพื่อถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
20 ธันวาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 2/56 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และ ผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพ
17 ธันวาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา ให้การต้อนรับ พลตรี Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan ผู้บัญชาการทหารสูงสุดบรูไน
และภริยา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
17 ธันวาคม 2555 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์  เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"บก.ทท. ลดอ้วน ลพุง" รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย
15 ธันวาคม 2555 พลตรี อนุศักดิ์ เผ่านาค ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี และ พลเรือตรี บุญชิต พูลพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานร่วมพิธีปิด และ
มอบใบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 3 ณ สวนอัสสัมชัญ จังหวัดจันทบุรี
13 ธันวาคม 2555 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ดาโต๊ะ สรี ดร.อาหมัด ซาฮิด ฮามีดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย เป็นประธาน
ร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 51 (GBC 51) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
13 ธันวาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" 
เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 3 ณ สวนอัสสัมชัญ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
11 ธันวาคม 2555 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมด้วย ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมประชุมผู้บัญชาการ
ทางทหาร
ครั้งที่ 1/2556  ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ในการนี้ได้เรียนเชิญ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้นำเหล่าทัพ
11 ธันวาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2556
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดสามง่าม ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
7 ธันวาคม 2555 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ พร้อมภริยา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ ร่วมงาน
สโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ ทำเนียบรัฐบาล
7 ธันวาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องประชุม 1
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
5 ธันวาคม 2555 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำผู้บัญชาการเหล่าทัพ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ทหารรักษาพระองค์ เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลพระกรุณา กล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ในการเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต
4 ธันวาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 850 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย
4 ธันวาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
4 ธันวาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555  ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
4 ธันวาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2555  ณ หน้าสโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ


พฤศจิกายน 2555
30 พฤศจิกายน 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่ทำงาน
ของหน่วยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555  ณ บริเวณอาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร
29 พฤศจิกายน 2555 นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25 และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555- 2556 ณ อาคารเรียนรวมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
29 พฤศจิกายน 2555  พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้โอวาทนักกีฬายิงปืนกองทัพไทย จำนวน 14 นาย ที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬายิงปืนทหารโลก ครั้งที่ 47
 ระหว่าง วันที่ 1-10 ธันวาคม 2555 ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
28 พฤศจิกายน 2555 พลตรี ยงยศ  คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดทำการสำรวจทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อกองทัพไทย ประจำปี 2556
ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร
28 พฤศจิกายน 2555 พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดแสดงกิจกรรมของทหาร ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556
ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
25 พฤศจิกายน 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ ร่วมชมงานสยามานุสสติ ตามคำเชิญของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 พฤศจิกายน 2555 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดโครงการเสียสละเพื่อผู้เสียสละ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อระดมทุนในการ
จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลทหารที่บาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่จากพื้นที่ต่างๆ ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ทั้งนี้ในพิธีเปิดโครงการฯ
มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารใหม่ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม
22 พฤศจิกายน 2555 พลเอก เผด็จการ จันทร์เสวก เสนาธิการทหาร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย 17 รามอินทรา แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
21 พฤศจิกายน 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2555
ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวงตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
20 พฤศจิกายน 2555 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2555 โดยมี
พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมงาน ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
20 พฤศจิกายน 2555 พลเอก เผด็จการ  จันทร์เสวก เสนาธิการทหาร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงาน 
และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 19 พฤศจิกายน 2555 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบ 16 ปี พลเอก เผด็จการ จันทร์เสวก เสนาธิการทหาร
กรุณาเป็นประธาน พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร ผู้แทนส่วนราชการกองบัญชาการ กองทัพไทย พร้อมด้วยมวลชน ให้เกียรติร่วมงานวันสถาปนา
โดยมี พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร แจ้งวัฒนะ
 19 พฤศจิกายน 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบ 16 ปี ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
16 พฤศจิกายน 2555 พลเอก เผด็จการ  จันทร์เสวก เสนาธิการทหาร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม กรมการสื่อสารทหาร เพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย
โดยมี พลโท ศุภกิจ นุตสถิตย์ เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ให้การต้อนรับ ณ กรมการสื่อสารทหาร ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ
16 พฤศจิกายน 2555 พลตรี อนุศักดิ์ เผ่านาค ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร และ อาจารย์ สิทธิพร หวังดี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร์ เป็นประธานร่วมในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร ให้กับเยาวชนโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของคนในชาติ รุ่นที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือ
เกาะโกดกง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
13 พฤศจิกายน 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 2
ณ ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
10 พฤศจิกายน 2555 พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีษะเกษ เป็นประธานร่วมในพิธีปิด
และมอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 1 ณ ศรีพฤทธาลัย ราชภัฎสัมมนาคาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
8 พฤศจิกายน 2555  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 18 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปทุมธานี
8 พฤศจิกายน 2555 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะศิษย์การบิน ฝูงบิน 604 ได้ผ่านการตรวจสอบฝีมือบินการบินปล่อยเดี่ยว (First Solo)
นวงจรของสนามบิน ดอนเมือง
8 พฤศจิกายน 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ นายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย
พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 338 นาย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
7 พฤศจิกายน 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 1 ณ ศรีพฤทธาลัย ราชสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
7 พฤศจิกายน 2555 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/หัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน โครงการปลูกป่าและสร้างฝายกองทัพไทย
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร
6 พฤศจิกายน 2555 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม UNIT SCHOOL ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการ
พลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
4-9 พฤศจิกายน 2555 พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้เดินทางไปร่วมประชุมผู้นำทางทหารครั้งที่ 15
(15th Annual Chiefs of Defense (CHOD) Conference ณ เมืองซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
2 พฤศจิกายน 2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมใหญ่การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค งานพระราชพิธีถวาย ผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมี พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา หอประชุมกองทัพเรือ
2 พฤศจิกายน 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลโท NEO KIAN HONG (เนียว เคียน ฮอง) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สาธารณรัฐสิงคโปร์
ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
1 พฤศจิกายน 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี มานะ ประสพศรี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ
ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแนะนำตัว พร้อมกับหารือข้อราชการ ขอรับคำแนะนำ และเยี่ยมชมกิจการ ของกรมกิจการพลเรือนทหาร
ณ ห้องบันทึกเทปการจัดรายการ และกองกรรมวิธีข้อมูล กรมกิจกาพลเรือนทหาร 

ตุลาคม 2555
 
31 ตุลาคม 2555 พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุม การจัดแสดงมหาดุริยางค์ไทยสากล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ธนิต ธงทอง รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พร้อมคณะ ผู้แทนส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนเหล่าทัพ และ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย
31 ตุลาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด กรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
 31 ตุลาคม 2555 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พลตรี อนุศักดิ์ เผ่านาค ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมให้การต้อนรับ
พลอากาศตรี นิรันดร์ ยิ้มสรวง รองปลัดบัญชีทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมกรมกิจการพลเรือนทหาร เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
2556 ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร แจ้งวัฒนะ
25 ตุลาคม 2555 พลเอก เผด็จการ จันทร์เสวก เสนาธิการทหาร/ประธานกรรมการพิจารณาโครงการกองทัพไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการกองทัพไทย
ครั้งที่ 1/56 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมโครงการเริ่มใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมี คณะกรรมการพิจารณาโครงการกองทัพไทย เข้าร่วมประชุม ณ หัองประชุม ชั้น 4
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
26 ตุลาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ครบรอบ 17 ปี ณ กรมกิจการพลเรือน
ทหารเรือ ถนน มหาราช เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
25 ตุลาคม 2555 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีรับมอบน้ำดื่มชาเขียวจาก นายตัน ภาสกรนทีประธาน บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป
ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมพิธีฯ
25 ตุลาคม 2555 พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดแสดงกิจกรรมของทหาร ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 โดยมี
พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารพร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนเหล่าทัพ และ ผู้แทนส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
24 ตุลาคม 2555 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ ผู้บังคับการเรือ RFA FORT VICTORIA แห่งสหราชอาณาจักรฯ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการ
กองทัพไทย
24 ตุลาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทอง รูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ และแสดงความยินดีกับนายทหาร
สัญญาบัตร สังกัด กรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมกิจการพลเรือนทหารเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
23 ตุลาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการกองทัพไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต
9 ตุลาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1/56 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เข้าร่วมประชุม ณ
ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 18 ตุลาคม 2555 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 18 ณ สโมสรทหารบก ถนน วิถาวดี-รังสิต
กรุงเทพมหานคร
เมื่อ 18 ตุลาคม 2555 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พันเอก Daru Cahyono ผู้ช่วยทูตทหารอินโดนีเซีย/กรุงเทพฯ
เพื่ออำลาในโอกาสที่ครบวาระ และแนะนำ นาวาเอก Adriansyah ผู้ช่วยทูตทหารอินโดนีเซีย/กรุงเทพฯ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
17 ตุลาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานมอบแนวทางการปฏิบัติงานของ กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปี 2556 ให้กับกำลังพลของ
กรมกิจการพลเรือนทหาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร
17 ตุลาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดแสดงกิจกรรมของทหาร ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556  ณ ห้องประชุม 1
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
16 ตุลาคม 2555 พลเอก เผด็จการ จันทร์เสวก เสนาธิการทหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เข้ารับ
ตำแหน่งใหม่ ฟังการบรรยายสรุปของส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย
15 ตุลาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก พร้อมคณะ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการ
กองทัพไทยในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่าง กองทัพไทย และ กองทัพสหรัฐอเมริกา
ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
12 ตุลาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
10 ตุลาคม 2555 พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุม การจัดแสดงมหาดุริยางค์ไทยสากล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 9 ตุลาคม 2555 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับคณาจารย์
และนักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 55 ปรอ.รุ่นที่ 25 วปม.รุ่นที่ 6
ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
9 ตุลาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ประจำปี 2555  ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
8 ตุลาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือการจัดกิจกรรมมหกรรมการประชันดนตรีไทย-สากล เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
2 ตุลาคม 2555 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการ
กองทัพไทย ในโอกาสแนะนำตัว เข้ารับตำแหน่งใหม่
1 ตุลาคม 2555 พลเรือเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมคณะ
ในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณ ณ ห้องรับร้อง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
1 ตุลาคม 2555 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี กับ นายทหารชั้นนายพล สังกัดกองบัญชาการ
กองทัพไทย
โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมพิธี ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย

กันยายน 2555
28 กันยายน 2555  พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ของข้าราชการทหาร และลูกจ้าง สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
 27 กันยายน 2555  พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ของ ข้าราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ 55
ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
26 กันยายน2555พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการจัดการแสดงมหาดุริยางค์ ไทย-สากล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555
23–25 กันยายน 2555 พลเอก ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยือนสหพันธรัฐมาเลเซีย อย่างเป็นทางการ ในการนี้ได้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระราชาธิบดี ตวนกู อับดุล ฮาลิม
กษัตริย์แห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ณ พระราชวัง Istana Negara กรุงกัวลาลัมเปอร์ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด
25 กันยายน 2555  พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ สังกัด กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปี 2555
ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
20 กันยายน 2555 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา
2554-2555  โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองทัพไทย ร่วมพิธี ณ วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 18 กันยายน 2555 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีปิดการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ของกรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปี 2555
โดยมี ผู้แทนหน่วยขึ้นตรง กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร แจ้งวัฒนะ

14 กันยายน 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และระบบป้องกันภัย
ทางอากาศ โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ดอนเมือง กรุงเทพ

14 กันยายน 2555 พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร  รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/กรุงเทพฯ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
และเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-เนเธอร์แลนด์ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
14 กันยายน 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ ร่วมงานวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบ 9 ปี ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพ
12 กันยายน 2555 ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าว 1 ปี วาระแห่งชาติเอาชนะยาเสพติด "ด้านบำบัดรักษา"
ณ ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมแถลงข่าว
10 กันยายน 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดกิจกรรมมหกรรมการประชันดนตรีไทย-สากลเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 (ห้องรับรอง) กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
7 กันยายน 2555 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ นาย ปีเตอร์ เจ แวน ชุนเดรด ประธานคณะงานปฏิบัติการแห่งชาติ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และคณะ
เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองทัพไทย
4 กันยายน 2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2556-2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
วิภาวดี ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
3 กันยายน 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 1
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สิงหาคม 2555
31 สิงหาคม 2555 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมเข้าชมนิทรรศการ "มุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน" โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ศูนยการค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
30 สิงหาคม 2555 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) สมัครใจสู้ภัยน้ำท่วม
ณ  ลานอเนกประสงค์กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน กทม.
30 สิงหาคม 2555 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ครั้งที่ 3/2555 ณ ห้องประชุมสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล
 27 สิงหาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 2 ณ โรงยิมเนเซียม 2 สยามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
27 สิงหาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเอก David Hurley ผู้บัญชาการทหารสูงสุดออสเตรเลีย พร้อมคณะ
ในโอกาสเดินทางมาเยือน กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างเป็นทางการ ณ ลานหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพไทย
24 สิงหาคม 2555 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลเอก Sao Sokha ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกัมพูชา เป็นประธานร่วมในการ
ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมผสม/ไทย-กัมพูชา ประจำปี 2555 ค่ายพระราม 6 อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
21 – 23 สิงหาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะฯ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อย่างเป็นทางการ
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพเวียดนาม  ณ กรุงโฮจิมินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

21 สิงหาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุม เตรียมการการต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
การบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการวิกฤติ เกี่ยวกับอุทกภัย ระหว่าง 3-7 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

18 สิงหาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนนักประชาสัมพันธ์ปลูกป่าดอยแม่สลอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
16-19 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีเยาวชนในพื้นที่ 8 โรงเรียน จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการ
14 - 16 สิงหาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อย่างเป็นทางการ
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง กองทัพไทย กับ กองทัพฟิลิปปินส์
16 สิงหาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบเสื้อชูชีพ และชุดสวมกันน้ำ จาก คุณทิพยวดี มลิซ้อน ประธานโครงการ "สำนึกคุณ" ร่วมกับ บริษัท
ส.ปภัสธร จำกัด โดย คุณปิยวัฒน์ เจมส์ เซล มอบให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม 1
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
15 สิงหาคม 2555 พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหารรับเยี่ยมคำนับ พลตรี H.K.G. Hendawitharana VSV USP หัวหน้าสำนักข่าวกรองแห่งชาติกระทรวงกลาโหมศรีลังกา
ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ 7 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

12 สิงหาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา พร้อมด้วยนายทหาร ชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย และภริยาร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 ณ พระบรมมหาราชวัง

10 สิงหาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณามอบหมายให้ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ในโครงการ "ไถ่ชีวิต โค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา มหาราชินี"  ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
9 สิงหาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
9 สิงหาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
9 สิงหาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 800 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ ลานเอนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย
7 สิงหาคม 2555 พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชาวดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
บ้านราชาวดี (ชาย) ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
5 สิงหาคม 2555 พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 125 ปี
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
1 สิงหาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานฟังธรรมเทศนา ประจำเดือน สิงหาคม 2555 ซึ่งมี พระราชญาณกวี รองเจ้าอาวาสวัดพระราม 9
กาญจนาภิเษก เป็นองค์
แสดงธรรมในหัวข้อ "Format จิต delete อารมณ์" โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมฟังธรรมเทศนา
ณ สโมสรกอง
บัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

กรกฎาคม 2555
31 กรกฎาคม 2555 พลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียน
เสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2552-2554 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
28 กรกฎาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย และภริยา ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2555
ณ กองงานในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน
28-29 กรกฎาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้ เสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
และจังหวัด ราชบุรี
30 กรกฎาคม 2555 พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ นาวากาศเอก Umesh Kumar ผู้ช่วยทูตทหารอินเดีย/กรุงเทพฯณ ห้องรับรอง 62
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
27 กรกฎาคม 2555 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาระบบราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ 2555
ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร
24 กรกฎาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
24 กรกฎาคม 2555 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นาย Neil Orme ตำแหน่ง First Assistant Secretary International Policy
ประเทศออสเตรเลีย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
16 กรกฎาคม 2555 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอก วีรพล กิจสมบัติ รอง
ผู้บัญชาการทหารเรือ และ พลอากาศเอก ศรีเชาว์ จันทร์เรือง รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช
100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
22 กรกฎาคม 2555 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธี ประทานถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน "หนูน้อยจ้าวเวหา" และ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สนามกีฬากลาง พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904
21 กรกฎาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการ "เยาวชน รู้รักสามัคคี" ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17
ค่ายเม็งรายมหารราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
20 กรกฎาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5/55 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
17 - 19 กรกฎาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเรือเอก อากุส ซูฮาตาโน่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินโดนีเซีย เป็นประธานร่วมการประชุม
คณะกรรมการระดับสูง (กรส.) ไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา
17 – 19 กรกฎาคม 2555 พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม ร.น. รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง
ณ สำนักงานภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
16 กรกฎาคม 2555 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอก วีรพล กิจสมบัติ
รองผู้บัญชาการทหารเรือ และ พลอากาศเอก ศรีเชาว์ จันทร์เรือง รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช
100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
 กรกฎาคม 2555 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการจัดงานแถลงข่าวโครงการ "แม่ของคนไทย" โดยมี
พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธี ณ ห้องส่ง 4 ททบ. เขตพญาไท กรุงเทพ
17 กรกฎาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมด้วยข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้ เพื่อถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
17 กรกฎาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ กรม
กิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
16 กรกฎาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีย์ ธระเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานร่วมในพิธีลงนาม สัญญาจ้างที่ปรึกษาการศึกษาวิจัย ในการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองทัพไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
แจ้งวัฒนะ
13 กรกฎาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล
ร่วมกันของ 3 เหล่าทัพ ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

8 - 11 กรกฎาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อย่างเป็นทางการในการเพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างกองทัพไทย กับ กองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

5 กรกฎาคม 2555 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร เสนาธิการทหาร ร่วมประชุมหารือข้าราชการกับ พลโท Dato' Raja Mohamed Affandi bin Raja mohamed Noor และคณะ ณ ห้องประชุม
ชั้น 5 กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในการนี้
เสนาธิการทหาร ได้มอบโล่ที่ระลึกและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับเสนาธิการทหารมาเลเซียด้วย

5 กรกฎาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลโท Dato' Raja Mohamed Affandi bin Raja mohamed Noor เสนาธิการทหารมาเลเซีย
ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

4 กรกฎาคม 2555 พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามแผนฟื้นฟู
และป้องกันน้ำท่วม ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรับผิดชอบโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
4 กรกฎาคม 2555 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นประธานการประชุมสภาวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร ครั้งที่ 2 ปี 54-55 ณ ห้องประชุม 141 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.
2 กรกฎาคม 2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ" ณ ลานจอดอากาศยาน บริเวณอาคารคลังสินค้า
ท่าอากาศยานดอนเมือง
2 กรกฎาคม 2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมากองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเข้าร่วมหารือข้อราชการด้านความมั่นคงอย่างไม่เป็นทางการ โดยมี
พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

2 กรกฎาคม 2555 สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาะห์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม เสด็จเยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพไทย ในการนี้
ได้มีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมรับเสด็จ ณ ลานตรวจพลกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

มิถุนายน 2555

29 มิถุนายน 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2555 
ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีฯ กรุงเทพ
25-26 มิถุนายน 2555 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตามแผนฟื้นฟูและป้องกันน้ำท่วม ตามนโยบาย ของรัฐบาล ของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ สำนักงานภาค 5
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  พื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง
25 มิถุนายน 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยี่ยมชมการสาธิต และรับมอบรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ฟอร์ด เรนเจอร์
ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

 21 -22 มิถุนายน 2555 พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปราชการเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ สำนักงานทหารพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา จังหวัดพัทลุง และ ทัพเรือภาค 3 จังหวัดสตูล

22 มิถุนายน 2555 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ คณะข้าราชการกระทรวงเกษตรและชลประทาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ในโอกาสที่เข้าฝึกอบรมและสัมมนาเข้าปฏิบัติการด้านเกษตร รุ่นที่ 3 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
22 มิถุนายน 2555 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางไปราชการ ในการส่งมอบโครงการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบของ
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดเชียงราย
19 - 21 มิถุนายน 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เยือนเนการาบรูไนดารุสซาราม อย่างเป็นทางการ ในการนี้ ได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระราชาธิบดี
แห่งบรูไน เข้าเยี่ยมคำนับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบรูไน และผู้บัญชการทหารสูงสุดบรูไน รวมทั้ง เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ของกองทัพบรูไน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกองทัพไทย และกองทัพบรูไน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
19-21 มิถุนายน 2555 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่  จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี
21 มิถุนายน 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนเหล่าทัพ และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 20 มิถุนายน 2554 พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2555 ณ สนามกีฬากองทัพบก
ถนนวิภาวดีฯ กรุงเทพ
20 มิถุนายน 2555 พลโท สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เจ้ากรมยุทธการทหาร ให้การต้อนรับ พลตรี ปานศิริ มีผล ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ ในโอกาสนำผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารของกองทัพไทย รุ่นที่ 3และหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการรุ่นที่ รุ่นที่ 111
เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจ บทบาทของกองบัญชาการกองทัพไทย และการช่วยเหลือประชาชนในภาวะมหาอุทกภัยที่ผ่านมา ณ กองบัญชาการ
กองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
19-20 มิถุนายน 2555 พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร และคณะ เดินทางไปราชการในการติดตามการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
กองทัพภาคที่ 2 (กองกำลังสุรนารี)
20 มิถุนายน 2555 พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี Ng Chee Peng ผู้บัญชาการทหารเรือ
สาธารณรัฐสิงค์โปร์ เนื่องในโอกาสมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพเรือ  ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
18 มิถุนายน 2555 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และรับทราบผลการดำเนินงาน
โครงการขุดลอกคลองและแหล่งน้ำต่าง ๆ ณ วัดลาดบัวหลวง ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15 มิถุนายน 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
14-15 มิถุนายน 2555 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนม ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
14 มิถุนายน 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณประจำปี 2556 สายงานกิจการพลเรือน ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการ
พลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

13 มิถุนายน 2555 พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการปลูกป่าพื้นที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ บ้านสันติคีรี
ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

12 มิถุนายน 2555 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นาย Ly Bounkham เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประจำประเทศไทย  เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
11 มิถุนายน 2555 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีรับกองกำลังเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ 2 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ ในการนี้ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ ครอบครัวและญาติของกองกำลัง เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
11 มิถุนายน 2555 พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และนายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร ระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับ กระทรวงกลาโหม ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพ
7 มิถุนายน 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ กองบัญชาการกองทัพไทย
พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและปัญหาขัดข้อง ณ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนา ภาค 5
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัด อำนาจเจริญ
7 มิถุนายน 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลโท TENG CHHOUN รองผู้บัญชาการหน่วยสารวัตรทหาร กองทัพกัมพูชา พร้อมคณะ ในโอกาส
เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนวิภาวดีรังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเข้าร่วมประชุม Senior Staff Talk ระหว่าง
กองทัพไทย-กองทัพกัมพูชา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ศูนย์สันติภาพ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
7 มิถุนายน 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากการบูรณะซ่อมแซมแล้วเสร็จ
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

6 มิถุนายน 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

5 มิถุนายน 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลเอก Martin E. Dempsey ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วม สหรัฐอเมริกา พร้อมคณะ ในโอกาส
เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องรับรอง 62 ในการนี้ได้มีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพบริเวณลานหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วม สหรัฐอเมริกา ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

1 มิถุนายน 2555 พลโท หฤษฎ์  พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการ พลเรือน กองทัพไทย ณ โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พฤษภาคม 2555
 

31 พฤษภาคม 2555 พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พันเอก Desmond Walton ผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐฯ/กรุงเทพฯ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ณ ห้องรับรอง 62 กอง
บัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

30 พฤษภาคม 2555 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมพิธีปิดและส่งมอบโครงการ "ขุดลอกคูคลองในพื้นที่ กทม.
ตามนโยบายของรัฐบาล โดย กองทัพบก" โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ คลองสนามชัย วัดบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

29 พฤษภาคม 2555 พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พันเอก PETR PTACEK ผู้ช่วยทูตทหารเช็ก/กรุงเทพฯ ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เพื่ออำลาในโอกาส
ที่ครบวาระในการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

29 พฤษภาคม 2555 พลโท หฤษฎ์  พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดกิจกรรม/โครงการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

29 พฤษภาคม 2555 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักศึกษาวิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร
ประจำปี 2554 จำนวน 3 หลักสูตร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
28 พฤษภาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นวิทยากรบรรยายวิชาแผนงานกิจการพลเรือนของกองทัพไทย ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติ
การจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 111 ณ ห้องประชาสนเทศ 1 ชั้น 4 อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
28 พฤษภาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กองบัญชาการกองทัพไทย หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องประชุม 1กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
 25 พฤษภาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปยังทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย และทรงทอดพระเนตรการแสดงสื่อผสม “ทุ่งมะขามหย่อง ผืนแผ่นดิน
แห่งพระมหากรุณาธิคุณ” โดยมี นายกรัฐมนตรี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ข้าราชบริพาร และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับเสด็จ ณ ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25 พฤษภาคม 2555 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมกองบิน 7 โดยรับการเคารพและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ รับฟังการบรรยาย
สรุปภารกิจ การปฏิบัติการทางอากาศของกองบิน เยี่ยมชม Static Display เครื่องบิน GRIPEN และชมการปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศสุราษฎร์ธานี
(ศคปอ.สุราษฎร์ฯ) ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25 พฤษภาคม 2555 พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์ ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานเปิดงานพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารของกองทัพไทย
ประจำปี 2555 (พสบ.สัมพันธ์ 55) ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
2 พฤษภาคม 2555 พลโท หฤษฏ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมงานพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารของกองทัพไทย ประจำปี 2555 (พสบ.สัมพันธ์) ณ อาคารรณภากาศ โรงเรียน
นายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
22 พฤษภาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
19 พฤษภาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธาน พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสามง่าม ตำบล ลำโพ อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี โดยมี
ข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี

18 พฤษภาคม 2555 พลโท หฤษฏ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ เยี่ยมชม บริษัทไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ และดูงานการบริหาร
จัดการทั่วไป การบริหารทรัพยากรบุคคล กิจกรรมเพื่อสังคมของภาคเอกชน เพื่อนำมาบูรณาการการปฏิบัติงานของกรมกิจการพลเรือนทหารต่อไป ณ บริษัทไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด

17 พฤษภาคม 2555 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 4/55 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้แทน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

14-16 พฤษภาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะฯ เยือนสหพันธรัฐมาเลเซีย อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับ
กองทัพมาเลเซียและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสูง (กรส.)ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 28 (HLC 28) โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย เป็นประธาน
ร่วมในการประชุม ณ โรงแรมเรอเนสซองส์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
15 พฤษภาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร
สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
11 พฤษภาคม 2555  พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการครอบครัวกองทัพไทยต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2555 
ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร แจ้งวัฒนะ
 10 พฤษภาคม 2555  พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการทูตฝ่ายทหาร แบบรวมการ รุ่นที่ 20ณ ห้องรับรอง 62 
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

5 พฤษภาคม 2555 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา พร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพ และภริยา ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

4 พฤษภาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ พลตรี รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
และคณะ ณ ห้องประชุม
1 อาคาร 6
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

4 พฤษภาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี
ห้องประชุม 1
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
3 พฤษภาคม 2555 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานขุดลอกคลองเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกรณีเร่งด่วน
ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2 พฤษภาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นาง Chua Siew San เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง 62
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

เมษายน 2555
30 เมษายน 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชน ภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2555
ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร
23-27 เมษายน 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะสื่อมวลชนพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ทหารตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2555 ในพื้นที่ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่
25 เมษายน 2555 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีบวงสรวง พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณหน้าห้องนเรศวร และประธานพิธี
เพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2555 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
25 เมษายน 2555 คุณเพ็ญลักษณ์ ปฏิมาประกร นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจำปี 2555 ให้กับบุตรนายทหารประทวนและลูกจ้างประจำ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร แจ้งวัฒนะ
23 เมษายน 2555 พลอากาศเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายทหาร และนายตำรวจชั้นนายพลทุกชั้นยศที่ทรงมีพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ
พระราชทานยศ ประจำปี 2552-2555 เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
18 เมษายน 2555 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รดน้ำและรับพรจาก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2555 ณ บ้านพักรับรอง สี่เสาเทเวศร์
18 เมษายน 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน ภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร
14-22 เมษายน 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนและหารือถึงแนวทางความ
ร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ระหว่างทั้งสองประเทศในอนาคต รวมทั้งเป็นการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
9 เมษายน 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินยังพระที่นั่งทรงธรรม ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยมี นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชบริพาร และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง
5 เมษายน 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ครบรอบปีที่ 50
ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
5 เมษายน 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมการฝึกผสมทางยุทธวิธี ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสิงคโปร์ ภายใต้ “รหัสคชสีห์ 2012” ประจำปี 2555 
ณ บ้านภักดีแผ่นดิน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
5 เมษายน 2555 วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ 125 ปี พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงกลาโหม
4 เมษายน 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมแคำนับ ฯพณฯ พลเอก เนียง พาด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ณ ห้องรับรอง 62 
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กทม
3 เมษายน 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลตรี Ravinder Singh ผู้บัญชาการทหารบกสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ ห้องรับรอง 62 
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กทม.
2 เมษายน 2555 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจโครงการฟื้นฟูและแก้ปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี พลตรี สมบูรณ์ แก้วอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ
 2 เมษายน 2555 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือ ประจำปีพุทธศักราช 2555 ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร
2 เมษายน 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการ
กองทัพไทย ที่ได้รับพระราชทานยศชั้นนายพล  ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย

มีนาคม 2555
 29 มีนาคม 2555 พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ นาวาเอก Remigius Nnamdi Ekeh ผู้ช่วยทูตทหาร สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย/กรุงเทพฯ ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อแนะนำตัว ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
29 มีนาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะเดินทางไปเพื่อร่วมแสดงความยินดีสำนักพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 48 ปี
29 มีนาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะเดินทางไปยัง สำนักพิมพ์ข่าวสด เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี
ณ สำนักพิมพ์ข่าวสด จตุจักร กทม
.
28-31 มีนาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของทั้งสอง
ประเทศ
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
27 มีนาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการปฏิรูประบบงานความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา
ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น 4 แจ้งวัฒนะ
27 มีนาคม 2554 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะเดินทางไปยัง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
26 มีนาคม 2555 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พล.อ.Datuk Hj Zulkifli bin Hj Zainal Abidin ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย ณ ห้องรับรอง 62
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กทม.
25 มีนาคม 2555 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร เสนาธิการทหาร เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
 23 มีนาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของรัฐบาล ในส่วนของกองทัพไทย ณ วัดหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23 มีนาคม 2555 พลเรือตรี อนันต์ ชัยเลิศ ที่ปรึกษากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “กล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
 19-21 มีนาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ คณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย อย่างเป็นทางการ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
20 มีนาคม 2554 พลโทหฤษฏ์  พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยมีข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทยและครอบครัว จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดสามง่าม ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
19 มีนาคม 2555 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์  เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2555 ณ ห้องส่วนสั่งการและควบคุมศูนย์บัญชาการ
ทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
19 มีนาคม 2555 พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พันเอก (อาวุโส) Le Nhan Cam ผู้ช่วยทูตทหารเวียดนาม/กรุงเทพ เพื่ออำลาและแนะนำพันเอก (อาวุโส)
Dang Thanh Tien ผู้ดำรงตำแหน่งสืบแทนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่าง ไทย-เวียดนาม ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ ห้องรับรอง 62
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
15 มีนาคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมงานเลี้ยง ขอบคุณ...น้ำใจไทย ที่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ตั้งแต่ปลายเดือน กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค กรุงเทพฯ
 15 มีนาคม 2555 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการ “กล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
16 มีนาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานงานวันสถาปนากองทัพไทย ประจำปี 2555 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องนเรศวร
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
 15 มีนาคม 2555 พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเรือโท Alexander P Pama ผู้บัญชาการทหารเรือฟิลิปปินส์ พร้อมคณะเดินทางมาเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของ กองบัญชาการกองทัพไทยณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
14 มีนาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นาย Anil Wadhwa เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความ
สัมพันธ์ ระหว่าง ไทย-อินเดีย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ ห้องรับรอง
62
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
13 มีนาคม 2555 พลเรือเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3/55 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม กองทัพเรือ
12 มีนาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการทูตฝ่ายทหาร แบบรวมการ รุ่นที่ 20 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการ
กองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 9 มีนาคม 2555 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์  เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬากองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 49 ประจำปี 2555
ณ สนามกีฬาบุญยะจินดา (สโมสรตำรวจ) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
 9 มีนาคม 2555 พลเรือเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นาย Sohail Mahmood เอกอัครราชทูตปากีสถาน ประจำประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่าง ไทย-ปากีสถาน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
8 มีนาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นาย Lutfi Rauf เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ความสัมพันธ์ ระหว่าง ไทย-อินโดนีเซีย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
8 มีนาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นศิริมงคลกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบูรณะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 6 มีนาคม 2555 พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นาย Mardn ldzlk รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโปแลนด์
ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
 เมื่อ 5 มีนาคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเอก Tan Sri Zulkifeli bin Mohd Zin ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย
พร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
  เมื่อ 1 มีนาคม 2555 นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ขุดลอกคลองในพื้นที่ กทม. โดยกองทัพบก" ณ คลองภาษีเจริญ เขตบางแค กรุงเทพฯ
ในการนี้ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมพิธี

กุมภาพันธ์ 2555
 เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2555 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 49 ประจำปี 2555 
ณ สนามกีฬาบุญยะจินดา (สโมสรตำรวจ) ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.
  เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2555 พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร แจ้งวัฒนะ กทม.
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 53 ประจำปีการ
ศึกษา 2554 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเอก Do Ba Ty (โด๋ บ๋า ติ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานเสนาธิการทหาร
กองทัพประชาชนเวียดนาม ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
 เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทย ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย
และรับฟังการบรรยายสรุปพร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงานของกองทัพไทย ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานฟังธรรมเทศนา แสดงธรรมในหัวข้อ "ธรรมกับการปฏิบัติหน้าที่" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมฟังธรรม ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการ
กองทัพไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการก่อนเกษียนอายุราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2555 พลเรือเอกยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22
สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และ หน่วยเรือรักษาความสงบตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนม
จังหวัดนครพนม เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องทางด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วย
 เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2555 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมกับ Ms.Kristie Kenney เอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็น
ประธานในการส่งมอบโครงการช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหลุมเงิน อ.ปักธงชัย และพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 12 ณ อาคารธูปเตมีย์ บน.1 จังหวัด นครราชสีมา
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2555 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานวิ่งออกกำลังกายในโครงการ CISM DAY RUN พร้อมทั้งได้นำ ข้าราชการ ลูกจ้าง
ทหารกองประจำการ ของกองบัญชาการกองทัพไทย และ เหล่าทัพ ร่วมวิ่งออกกำลังกาย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กทม.
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2555  พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุดณ รับเยี่ยมคำนับ นาง Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
เพื่อแนะนำตัว เสริมสร้างและพัฒนาระหว่าง ไทย-สหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
12-15 กุมภาพันธ์ 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ คณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ อย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ในการนี้ได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ เข้าเยี่ยมคำนับ Dr.Ne Eng Hen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ พลโท Neo Kian Hong ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
สาธารณรัฐสิงคโปร์ หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมหน่วย 3 rd Singapore Division พร้อมทั้งเข้าร่วมงาน Singapore Air show 2012 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาพระวิทยากรกองทัพธรรม กองทัพไทย
ณ โรงเรียนราชคฤห์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
เมื่อ 7-8 กุมภาพันธ์ 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติงาน
ในสนามของกองทัพไทย ในพื้นที่กองทัพภาคที่
3
จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2555 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร เสนาธิการทหาร/เสนาธิการศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ
ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ
เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2555 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทยต้านภัยยาเสพติด ซึ่งดำเนินโครงการระหว่าง
4-6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
  เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และมอบอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่โรงเรียนประถมสมบูรณ์ซายฟองเหนือ
โดยมี ข้าราชการระดับสูงของกองทัพไทย และกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดป่าเลไล กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2555 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท จาก คุณสมชาย อาภรณ์พงษ์
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตวัชรพล เพื่อร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อ 1-2 กุมภาพันธ์ 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองกองทัพ โดยมีหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้การต้อนรับ และเดินทางไปเยี่ยมคำนับ รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงป้องกันประเทศ จากนั้นได้เข้าหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มกราคม 2555
 เมื่อ 31 มกราคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นายอะซิฟ อันวัร อะห์มัด เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร/ไทย
ในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อเป็นการแสดงไมตรีจิต เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่าง ไทย-สหราชอาณาจักร ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 31 มกราคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลจัตวา ดาโต้ะ AZMY HJ YAHYA หัวหน้าคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ
ได้นำคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ จำนวน 39 นาย จาก 23 ประเทศเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
 เมื่อ 31 มกราคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด
กรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 30 มกราคม 2555 พลโท ศุภชัย ภิรมย์ภักดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในสายงาน
ด้านการข่าว ปี 2555 ณ ถนนนาวงประชาพัฒนา เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
เมื่อ 27 มกราคม 2555 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้เกียรติเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร และงานเกียรติยศจักรดาว
พร้อมทั้งได้มอบรางวัล "เกียรติยศจักรดาว" ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2555
เมื่อ 24 มกราคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติ
ภารกิจด้านรักษาความมั่นคงบริเวณตามแนวชายแดน และมอบของขวัญปีใหม่พื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับกำลังพลทุกระดับชั้น

เมื่อ 24 มกราคม 2555 กระทรวงกลาโหม จัดพิธีเทิดเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมี ปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และนายทหาร
ชั้นใหญ่เข้าร่วมพิธี
ณ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม

เมื่อ 23 มกราคม 2555 พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมชมการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ ณ สนามฝึกการใช้อาวุธทางอากาศ อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี
เมื่อ 19 มกราคม 2555 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยม กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ กรมการสื่อสารทหาร
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
เมื่อ 18 มกราคม 2555 พลโท สุภกิจ นุตสถิตย์ เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี 2555 เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมีนายทหาร
ชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย
กรมการสื่อสารทหารรุงเทพมหานคร
เมื่อ 18 มกราคม 2555 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยมีกำลังพลสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับ
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้าอำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี

เมื่อ 18 มกราคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อสักการะดวงวิญญาณของนักรบไทยผู้กล้าหาญในอดีต
โดยมี
  ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมประกอบพิธี ณ ลานประกอบพิธีอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เมื่อ 18 มกราคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย
โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

เมื่อ 14 มกราคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดงานการจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
โดยมี ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

  เมื่อ 13 มกราคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผอ.กอ.นชท.)
เป็นประธานในการประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท) ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น 4 แจ้งวัฒนะ
 เมื่อ 13 มกราคม 2555 พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555
เมื่อ 9 มกราคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลเอก Min Aung Hlaing (มิ้น อ่อง ไหล่) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมคณะ

เมื่อ 6 มกราคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต รองหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ
เป็นผู้แทนพระองค์ นำบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน มอบให้แก่ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

 เมื่อ 1 มกราคม 2555 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทย และภริยา ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555

ธันวาคม 2554

เมื่อ 30 ธันวาคม 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม
หน่วยปฏิบัติงานสนามของกองทัพไทย และมอบของขวัญปีใหม่ หน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ณ กองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว

เมื่อ 30 ธันวาคม 2554 พลเอก ดุลกฤต รักษ์เผ่า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ประสบอุทกภัย
บริเวณวัดสีกัน(พุทธสยาม) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
เมื่อ 30 ธันวาคม 2554 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 29 ธันวาคม 2554 พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม นำผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพไทย เข้าอวยพรและ
รับพรปีใหม่จาก พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ สโมสรกองทัพบก เทเวศร์
เมื่อ 29 ธันวาคม 2554 พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพและนายทหารชั้นผู้ใหญ่
กองทัพไทย เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่ พลเอก เปรม
ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2555
ณ บ้านสี่เสาเทเวศร์

เมื่อ 28 ธันวาคม 2554 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะเข้าอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และร่วมบริจาคเครื่องกันหนาว
ตามโครงการ “พี่ให้น้อง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 เมื่อ 26 ธันวาคม 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส และกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555

เมื่อ 26 ธันวาคม 2554 พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดแสดงกิจกรรมของทหาร ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
เพื่อติดตามความคืบหน้า ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 23 ธันวาคม 2554  พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบ 15 ปี โดยมี
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการ สังกัด กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 23 ธันวาคม 2554 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน\สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
เมื่อ 21 ธันวาคม 2554 พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เป็นประธานร่วม
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมโซฟีเทล กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
เมื่อ 21 ธันวาคม 2554 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งรับฟังการ
บรรยายสรุปภารกิจ การจัด และการดำเนินงานของหน่วย ณ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 21 ธันวาคม 2554 พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ นาย Jacques Stroun ผู้อำนวยการคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 20 ธันวาคม 2554 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการจัด และ
การดำเนินงานของหน่วย ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ
เมื่อ 19 ธันวาคม 2554 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ การจัด และการดำเนินงานของหน่วย ณ โรงเรียนเตรียมทหาร ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เมื่อ 16 ธันวาคม 2554 พลโท หฤฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ พลตรี ปานศิริ มีผล ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ณ อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
 เมื่อ 15 ธันวาคม 2554 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ เผยแพร่กิจกรรมทหารและ ประชาสัมพันธ์ วันกองทัพไทยปี 55 
ณ ห้องประชุม 1
 กรมกิจการพลเรือนทหาร แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 14 ธันวาคม 2554 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะตรวจเยี่ยมศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เขตบางเขน กรุงเทพฯ
เมื่อ 14 ธันวาคม 2554 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีรับมอบรถพยาบาลเพื่อใช้ในราชการ จากมูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค จำนวน 1 คัน
ณ ห้องรับรอง 12 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 14 ธันวาคม 2554 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย
ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 13 ธันวาคม 2554 นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทย โดยได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สักการะพระพุทธ
นวราชบพิตร ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ รับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
 เมื่อ 12 ธันวาคม 2554 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมงาน ถุงสังฆาภิบาล มหาสังฆทานบารมี ซึ่งร่วมกันจัดงานโดย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (มหาชน)
วัดธรรมมงคล สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิฟคัฟเวอรี่ เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
เมื่อ 11 ธันวาคม 2554 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับสถานีข่าวระวังภัย 24 ชั่วโมง และบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (มหาชน)
มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบล ท่าตำหนัก อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม
เมื่อ 9 ธันวาคม 2554 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดผล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะตรวจเยี่ยมกรมแผนที่ทหาร พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป ภารกิจ ณ กรมแผนที่ทหาร
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เมื่อ 8 ธันวาคม 2554 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 54 และ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชนรุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2554-2555  ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธี ณ ห้องบรรยายรวมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
เมื่อ 7 ธันวาคม 2554 พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์  ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ พร้อมภริยา ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ สนามหญ้า
หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อ 7 ธันวาคม 2554 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดผล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะตรวจเยี่ยมกรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป
ภารกิจ ณ กรมยุทธบริการทหาร เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

เมื่อ 6 ันวาคม 2554 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำเดือนธันวาคม 2554 ครั้งที่ 1/55
ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

เมื่อ 5 ธันวาคม 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย และภริยา ร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554 ณ พระบรมมหาราชวัง

เมื่อ 5 ธันวาคม 2554 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำผู้บัญชาการเหล่าทัพทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ทหารรักษาพระองค์ เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลพระกรุณา และกล่าวนำทหารรักษาพระองค์
ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ในการเสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
เมื่อ 2 ธันวาคม 2554 พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554  ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 1 ธันวาคม 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554 ณ หน้าสโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 1 ธันวาคม 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554
ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 1 ธันวาคม 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

พฤศจิกายน 2554

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2554 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณามอบหมายให้ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ด้วยการเลี้ยงอาหารและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กพิการ ณ สถานสงเคราะห์
เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จังหวัดนนทบุรี

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2554 พลเอก สกลธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายหลังน้ำลด ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี ละจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีต้อนรับหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด (มปจ.) ชุดที่ 2 ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2554 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกล้าแผ่นดินรวมใจฟื้นฟูหลังภัยน้ำท่วม  ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกล้า
แผ่นดิน เพื่อฟื้นฟูสถานศึกษา ศาสนสถาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และคณาจารย์ ร่วมพิธี
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1/2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยมี
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2554 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย กองบัญชาการ
กองทัพไทย (พื้นที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) บริเวณอาคารสำนักงานทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และสโมสรทหารอากาศ แขงงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมี
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กองทัพเรือ และรับฟังการบรรยายสรุป การปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพเรือ
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขต
สายไหม โดยมี แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้บัญชาการกองพล ที่ 1 รักษาพระองค์ และ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่สายไหม ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 และได้ให้กำลังใจ กำลังพล
ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่แนวคันกั้นน้ำคลองหกวาตอนล่าง
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2554
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร แขวงจิตรลดาเขตดุสิต กรุงเทพฯ
เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2554 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย (ส่วนหน้า) โดยมี เสนาธิการ
ทหาร/เสนาธิการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย(ส่วนหน้า) และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย (ส่วนหน้า) ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคาร
เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน
เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2554 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดให้ ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้รับมอบ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธา
ผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย นำไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ
เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2554 พลเอ สกนธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย บริเวณอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย ทุ่งสีกัน 2 และ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2554 พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย บริเวณอาคารสวัสดิการทุ่งสีกัน (1,2,3,4) และหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2554 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/เลขานุการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะ นักศึกษา วปอ. 2552 มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เขตบางพลัดและเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2554 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/เลขานุการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบกระเป๋าชุด "กันง่วง...ลดอุบัติเหตุ"
ที่ บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานป้องกันน้ำท่วมของ
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ พื้นที่
โรงพยาบาลศิริราช และตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่วัดไทรม้า ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และในพื้นที่
โรงเรียนบางแคเหนือ เขตบางแค ในพื้นที่ความรับผิดชอบ กองพลทหารราบที่ 9 ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจ แก่กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการนี้ได้จัดชุดแพทย์
เคลื่อนที่เพื่อให้การรักษา แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ด้วย

ตุลาคม 2554
เมื่อ 29 ตุลาคม 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่คลองหกวา และพื้นที่รังสิตคลอง 8
เมื่อ 23 ตุลาคม 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยคณะข้าราชการกองทัพไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อ 19 ตุลาคม 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่กำลังพล
ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ คลองรังสิต ตั้งแต่ช่วง คลองเปรมประชากร ถึง
คลองประปา บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นด้วย
เมื่อ 19 ตุลาคม 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีการอบรม หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 30
 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
เมื่อ 19 ตุลาคม 2554 พลโท หฤษฏ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบน้ำดื่ม บริจาคน้ำแอคทิเวท เอ็มเร็ท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ
อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เมื่อ 18 ตุลาคม 2554 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานรับมอบเรือ จากมูลนิธิด็อกเตอร์ เทียมโชควัฒนา และบริษัทในเครือสหพัฒน์ ณ อาคาร 6
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
  เมื่อ 13 ตุลาคม 2554 พลอากาศเอก บุญฤทธิ์ เกิดสุข รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย  ในพื้นที่ จังหวัด ลพบุรี
เมื่อ 13 ตุลาคม 2554 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 16 ณ สโมสรทหารบก
ถนน วิถาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร
เมื่อ 12 ตุลาคม 2554 พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี
เมื่อ 11 ตุลาคม 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 54 และปรอ.รุ่นที่ 24
ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 7 ตุลาคม 2554 พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 7 ตุลาคม 2554 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบน้ำดื่มจาก คุณทิพยวดี มะลิซ้อน ประธานโครงการสำนึกคุณ เพื่อนำไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 7 ตุลาคม 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางมอบสิ่งของช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 เมื่อ 7 ตุลาคม 2554 นาย อนุสรณ์ อมรฉัตร คู่สมรสนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ 2/2554 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 เมื่อ 4 ตุลาคม 2554  พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ในปีงบประมาณ 2555
เมื่อ 3 ตุลาคม 2554 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี กับนายทหารชั้นนายพล สังกัด
กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 3 ตุลาคม 2554 กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ระหว่าง พลเอก ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร (ท่านเดิม)
และ พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร (ท่านใหม่)

กันยายน 2554
เมื่อ 30 กันยายน 2554 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเทิดเกียรติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และมอบการบังคับบัญชา ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 29 กันยายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมกองกำลังผาเมือง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ กำลังพลตามแนวชายแดนรวมทั้ง
รับทราบการปฏิบัติ
บัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 30 กันยายน 2554 คุณภรณี จักกาบาตร์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย กราบสักการะพระพุทธ
นวราชบพิตร ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 26 กันยายน 2554 พลอากาศเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำปีงบประมาณ 2554
ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
 เมื่อ 23 กันยายน 2554 พลเรือเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปเยี่ยมอำลากองทัพเรือ ในโอกาสก่อนเกษียณอายุราชการ
โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี
เมื่อ 21 กันยายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปเยี่ยมอำลากองทัพบก ในโอกาสก่อนเกษียณอายุราชการ 
ณ กองบัญชาการกองทัพบก ราชดำเนิน
เมื่อ 20 กันยายน 2554 พลอากาศเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปเยี่ยมอำลากองทัพอากาศ ในโอกาสก่อนเกษียณอายุราชการ
ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
  เมื่อ 20 กันยายน 2554 พลตรี  หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร  เป็นประธานรับมอบน้ำดื่มจาก คุณ อรุณ มงคลนิมิต กรรมการ/ผู้จัดการกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  ให้กับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 18-19 กันยายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมภริยา และคณะเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่ออำลาชีวิตรับราชการ ทั้งนี้รับความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ และตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ณ ประเทศมาเลเซีย
เมื่อ 17 กันยายน 2554 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานเปิดโครงการ”พี่ช่วยน้อง ร่วมปรองดอง เทิดทูนสถาบัน” รุ่นที่ 2
ณ โรงเรียนเมตตาจิต อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี
เมื่อ 16 กันยายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร และเชิดชูเกียรตินายทหาร เหล่าทหารม้า ประจำปี 2554 โดยมี
พลเอก ธีระวัฒน์ บุญยะประดับ รองผู้บัญชาการทหารบก และ พลตรี ธรรมนูญ กฤษน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ
 ณ ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 เมื่อ 16 กันยายน 2554 พลตรี หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ดอนเมือง
เมื่อ 15 กันยายน 2554 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี
งบประมาณ 2554 โดยมี ผู้แทนส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมกิจกรรม
ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 14 กันยายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลเรือเอก อากุส ซูฮาโตโน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินโดนีเซีย เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
เมื่อ 13 กันยายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยม กรมการสัตว์ทหารบก ณ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม
เมื่อ 12 กันยายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีสดุดีและสวนสนามเทิดเกียรติ และงานเลี้ยงรับรองแด่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ในฐานะอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
เมื่อ 9 กันยายน 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานเปิดโครงการ”พี่ช่วยน้อง ร่วมปรองดอง เทิดทูนสถาบัน” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554 ณ วัดลิ้นช้าง
ำเภอ หนองหญ้าปล้อง จ
ังหวัด
เพชรบุรี
เมื่อ 9 ันยายน 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพโครงการ "ทรงเป็นดวงใจไทยทั่วหล้า" ณ ห้องประชุม 1
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ถนนแจ้งวัฒนะ
เมื่อ 4-9 กันยายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่อง UK Strategic Defence and Security Review การปรับโครงสร้างกองทัพสหราชอาณาจักร ปี ค.ศ.2020  ณ กระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร และรับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ ณ International Institute for Strategic Studies
(IISS) ณ International Institute for Strategic Studies (IISS)
 สหราชอาณาจักร
2 กันยายน 2554 พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยม กองทัพไทย เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยมี พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชาระดับสูง ให้การต้อนรับ ณ
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

สิงหาคม 2554

เมื่อ 30-31 สิงหาคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสองกองทัพ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อ 31 สิงหาคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนมัธยมตอนต้นพันหลวง โดยมี
ข้าราชการระดับสูงของกองทัพไทย และกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดพูควายโพคาราม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อ 30 สิงหาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดภาพ “ทรงเป็นดวงใจไทยทั่วหล้า”
ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร
แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 29 สิงหาคม 2554 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองเสนาธิการทหาร และ นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบและรับคืน
พื้นที่ป่า ขอใช้ประโยชน์ในราชการทหาร ระหว่าง พลเรือโท ไพบูลย์ ช้อยเพ็ง เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร และ นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้  ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 29 สิงหาคม 2554 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองเสนาธิการทหาร/ประธานกรรมการประชาคมข่าวกรองกลาโหม เป็นประธานการประชุมประชาคมข่าวกรองกลาโหม ครั้งที่ 1 ประจำปี 54
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 29 สิงหาคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีสงฆ์และพิธีบรรจุมอบเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบใช้งานทั่วไป (ฮ. Bell 412 EP) เข้าประจำการ
ในกรมแผนที่ทหาร โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย และผู้แทนส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี ณ ห้องนเรศวร และ
ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 23 สิงหาคม 2554 พลโทปริญญา  บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2554 ครั้งที่ 10/54 ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 23 สิงหาคม 2554 พลโท ปริญญา  บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี
2554
 เมื่อ 23 สิงหาคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลเอก Tan Sri Dato’ Sri Zulkifeli Bin Mohd Zil ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย
 ในฐานะแขกของกองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
เมื่อ 18 สิงหาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/เลขานุการคณะกรรมการจิตวิทยาแห่งชาติ (กจว.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน
ภายในประเทศ (อปน.) และคณะอนุกรรมการประสานงานด้านต่างประเทศ (อปต.) เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข ปัญหาด้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด
ระนอง ระหว่าง 16-19 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเฮอริเทจ แกนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
มื่อ 17 สิงหาคม 2554 พลอากาศเอก ไมตรี โอสถหงษ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานเปิดนิทรรศการการจัดการความรู้ กองบัญชาการกองทัพไทย   
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 11 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้ นายกรัฐมนตรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ภาคเอกชน องค์กร สมาคมฯ เข้าเฝ้าถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
เมื่อ 11 ิงหาคม 2554 พลเอกทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 ิงหาคม 2554 ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 11 ิงหาคม 2554 พลเอกทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ิงหาคม 2554 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
มื่อ 11 สิงหาคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ได้กรุณาเยี่ยมชมผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ของกลุ่มพลังเครือข่ายผู้นำเยาวชนกองทัพไทย จาก 17 โรงเรียน 15 จังหวัด
ในทุกภูมิภาค จาก โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม และกรมกิจการพลเรือนทหาร ได้ร่วมกันดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2550
จนถึงปัจจุบัน
ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 11 ิงหาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลชมรมต้นกล้ายอดเยี่ยม ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดิน ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ห้องประชุม
1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 10 สิงหาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2554
 เมื่อ 9 สิงหาคม 2554 พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด / รองผู้อำนวยการกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท) ด้านกัมพูชา ประจำปีงบประมาณ 2554
เมื่อ 5 สิงหาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารแก่เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด(บ้านนนทภูมิ) เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2554
เมื่อ 4 สิงหาคม 2554 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมหารือพิจารณากำหนดแนวทางการปรับการบริหารจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์
เมื่อ 3 สิงหาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2554 โดยมี หน่วยงานสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการ
พลเรือนทหาร แจ้งวัฒนะ

 เมื่อ 2 สิงหาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร
สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

เมื่อ 1-3 สิงหาคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ เดินทางเยือน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ

กรกฎาคม 2554

 เมื่อ 29 กรกฎาคม 2554 พลตรี หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร  เป็นประธานการประชุมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 3
 
ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร
เมื่อ 27 กรกฎาคม 2554 พลโท วิทวัส บุญยสัมพันธุ์ จเรทหาร เป็นประธานปิดการตรวจการปฏิบัติราชการของกรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปี 2554 ในการนี้ พลตรี หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมกิจการพละเรือนทหาร ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังผลการตรวจ ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร
เมื่อ 20 - 26 กรกฎาคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางเยือน สปจ. อย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและ
ทั้งสองกองทัพ ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก เฉิน ปิ่งเต๋อ ประธานคณะเสนาธิการทหาร กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และหารือข้อราชการ
 เมื่อ 26 กรกฎาคม 2554 พลอากาศเอก ไมตรี โอสถหงษ์ รองเสนาธิการทหารและผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ คณะนักศึกษาวิทยาลัย
การทัพอากาศและวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายสรุปของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานต้อนรับ พลโท วิทวัส บุญยสัมพันธุ์ จเรทหาร และชุดตรวจ ซึ่งจะดำเนินการตรวจการปฏิบัติราชการของกรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปี 2554 โดยมี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วม
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2554 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2554 กรณีเกิดภัยพิบัติ
จากวาภัยและคลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge) ณ ค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อ 19 กรกฎาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
(ครั้งที่ 9/54) ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ
ของทั้งสองประเทศ
เมื่อ 6 กรกฎาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรวมพลังแผ่นดิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ณ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์
อุปถัมภ์) ดอนเมือง กรุงเทพฯ


มิถุนายน 2554

เมื่อ 30 มิถุนายน 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการ
พลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 22 มิถุนายน 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/เลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการศูนย์
บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย  ร่วมเป็นเกียรติและชม
“การฝึกซ้อมแผนการเตือนภัย และการสื่อสารในภาวะวิกฤตเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติ”
ณ บริเวณชายฝั่ง
ทะเลหาดสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ 21 มิถุนายน 2554 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือพิจารณากำหนดแนวทางการปรับการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้น้ำหนาว
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ผู้แทนส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
เมื่อ 21 มิถุนายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทน รับเยี่ยมคำนับ พันเอก HARUTOSHI
TSUCHIYA  (ฮารุโตชิ ซึชิยา) ผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่น/กรุงเทพฯ เพื่ออำลาในโอกาสที่ครบวาระในการปฎิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และแนะนำ พันเอก HIROSHI SHIMOHATA (ฮิโรชิ
ชิโมฮาตะ) ผู้ดำรงตำแหน่งสืบแทน
ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 20 มิถุนายน 2554 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการประชาสัมพันธ์  และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชม
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ครั้ง
1/2554 เรื่องพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผู้ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร อาคาร 6
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
เมื่อ 21 มิถุนายน 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการ
พลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 21 มิถุนายน 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2554
(ครั้งที่ 8/54) ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 13-17 มิถุนายน 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/เลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ นำคณะอนุกรรมการประสานงานด้านต่างประเทศ
(อปต.) เดินทางไปตรวจสภาวะแวดล้อมด้านต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย
เมื่อ 17 มิถุนายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการ เหล่าทัพ ครั้งที่ 5/2554 โดยมีผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1
อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปทุมวัน กรุงเทพ
เมื่อ 16 มิถุนายน 2554 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนเหล่าทัพ และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 10 มิถุนายน 2554 พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชน
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 2 ในเครือข่ายค่ายกล้าแผ่นดิน กล้าอาสา ครั้งที่ 30
ระหว่างวันที่ 10 -13 มิถุนายน 2554 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎ์รธานี
เมื่อ 14 มิถุนายน 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
สังกัด กรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร
เมื่อ 10 มิถุนายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดนาคาลายอู กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ โดยมีข้าราชการ
ระดับสูงของกองทัพไทย และกองทัพสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
เมื่อ 10 มิถุนายน 2554 พลเอก ภุชงค์ รัตนวรรณ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2554  โดยมี นายทหารและ
นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ พร้อมทั้งนักกีฬาจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมพิธี

ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีฯ กรุงเทพ
วันที่ 8-10 มิถุนายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา พร้อมคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของกองทัพ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ
 เมื่อ 7 มิถุนายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการ
กองทัพไทย เข้าร่วมพิธี ในการนี้ พลตรี สุรศักดิ์ บุญศิริ
ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ให้การต้อนรับ ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ พญาไท กรุงเทพฯ
เมื่อ 3 มิถุนายน 2554 พลเอก อภิชัย พิณสายแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบธงและตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
เมื่อ 2 มิถุนายน 2554 พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจการฝึกปฏิบัติการร่วม กฝร.54 โดยตรวจการฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่
ขัดแย้ง ณ โรงเก็บและลานจอดอากาศยาน
กองการบินทหารเรือ และชมการฝึกขึ้น-ลง ของนักบิน ทบ. บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร
เมื่อ 1 มิถุนายน 2554 พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน 2554
ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพพฤษภาคม 2554

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้ พลเรือเอก ธีรวัฒน์ ศรีถาพร รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนรับเยี่ยมคำนับ พลจัตวา Rami
Ben Efraim ผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 30 พฤษภาคม 2554 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานแถลงข่าว โครงการเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
"ครองแผ่นดินโดยธรรม" โดยมี พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมพิธี
ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี
เมื่อ 28 พฤษภาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดอบรมผู้นำเยาวชนไทย เทิดไท้องค์ราชัน ค่ายกล้านำ รุ่นที่ 28 ภายใต้โครงการ
กล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยเครือข่ายเพื่อนคุณธรรม กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุมคชสาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด กรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม 1อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลอากาศเอกตันศรี ดาโต๊ะ สรี อาซิซาน บิน ฮาจิ อาริฟฟิน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย
เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (กรส.)
ไทย
– มาเลเซีย ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2554 พลอากาศเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลอากาศเอกตันศรี ดาโต๊ะ สรี อาซิซาน บิน ฮาจิอาริฟฟิน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
มาเลเซีย ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554 โดยมี ผู้บังคับบัญชา
และกำลังพลของกรมกิจการพลเรือนทหารเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าอาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้นำศาสนาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมีผู้นำ
ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม จำนวน 130 คน เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมแกรนด์ รอแยล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดสัมนาบุคลากรด้านกิจการพลเรือนกองทัพไทย ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเต็ล
แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 เมื่อ 20-23 พฤษภาคม 2554 พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฎ์โยธิน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชน
นักประชาสัมพันธ์ปลูกป่าดอยแม่สลองในค่ายกล้าแผ่นดิน กล้าอาสา ครั้งที่ 
25
 
เมื่อ 12 พฤษภาคม 2554 พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึก กฝร.54 พื้นที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
52 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านดอนงามพัฒนา ตำบลไม้ไฟ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ วส.921 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา ได้ดำเนินการถ่ายทอดเสียงในพิธี
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ได้กรุณามอบหมายให้ พันเอก พีรวัฒน์ ชุณหะนันทน์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นผู้แทนร่วม
ในพิธีมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม โดยมี พลเอก พลางกูร กล้าหาญ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
 เมื่อ 10 พฤษภาคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เสนาธิการทหารเข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงยุทโธปกรณ์นานาชาติ (International Defence Industry Fair: IDEF 2011) ครั้งที่ 10 ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
เมื่อ 12 พฤษภาคม 2554 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 15 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
เมื่อ 9 พฤษภาคม 2554 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรบ้านประกอบ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา
และด่านศุลกากรดุเรียนบุรง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
เมื่อ 3 พฤษภาคม 2554 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลโท Luu Duc Huy ณ กองบัญชาการกองทัพไทย  


มษายน2554

 
  เมื่อ 25-29 เมษายน 2554 พลตรี ยงยศ  คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/ประธานอนุกรรมการประสานงานภายในประเทศ (อปน.) นำคณะ อปน. เดินทางไปราชการและ
ประชุมในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก เพื่อศึกษาภูมิประเทศและปัญหาในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบความมั่นคงของชาติ
 เมื่อ 29 เมษายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกร่วม/ผสม ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 1(The 1st Thailand - Malaysia Joint and Combined Exercise)ณ สนามยิงปืนอาเซียน ศูนย์การทหารราบ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ 27 เมษายน 2554 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 15 โดยมี พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง รองผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด และผู้แทนเหล่าทัพ เข้าร่วมพิธี
ณ สโมสรกองทัพบก เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
เมื่อ 27 เมษายน 2554 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำหนังสือ "ภูมิพลบรมราชาธิราชเจ้าจอมทัพไทย" เพื่อติดตามความคืบหน้า
ผลการดำเนินงาน โดยมี
พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
เมื่อ 27 เมษายน 2554 พลตรี หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จำนวน 100 ถุง เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี คุณ
จิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา สินทรัพย์ จำกัด เป็นผู้มอบ ณ อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือน

ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 26 เมษายน 2554 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก เสนาธิการทหาร และคณะ เดินทางไปเยี่ยม
กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ ในการนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากกองกำลังสุรนารี พร้อมทั้งเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน ที่ศูนย์อพยพบ้านโคกกลาง และร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
ศพ
อาสาสมัครทหารพราน ณ วัดจุมพลสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
เมื่อ 25 เมษายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และ พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ห้องนเรศวร
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนเหล่าทัพ ผู้แทนส่วนราชการภายนอก และสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เขาร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 255
4
เมื่อ 25 เมษายน 2554 คุณภรณี จักกาบาตร์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำ
ปี 2554 ให้กับบุตรนายทหารประทวนและลูกจ้างประจำสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 70 ทุน โดยมี พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กล่าวรายงานและ
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 21 – 22 เมษายน 2554 พลเรือเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปสังเกตการณ์การฝึก
ภาคสนามและทะเลในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2554 บริเวณ
อ่าวไทยตอนบน พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปการฝึก และชมการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร
เมื่อ 22 เมษายน 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทอง รูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์
และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมกิจการพลเรือนทหาร
เมื่อ 22 เมษายน 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมกิจการ
พลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 21 เมษายน 2554 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิด โครงการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีตัวแทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน จำนวน 350 คน ร่วมสัมมนา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และ พลเอก ฉัตรชัย ธรรมรักษา เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ
เมื่อ 19 เมษายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณามอบหมายให้ พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร  เดินทางเข้าเยี่ยมอาการป่วยของ นายอาศีส พิทักษ์ดุมพล จุฬาราชมนตรี ณ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์
เมื่อ 12 เมษายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ LATIN AMERICA AERO AND DEFENCE (LAAD-2011) ครั้งที่ 8 โดยมี
พลเอก
EZO MARTINS PERI ผู้บัญชาการทหารบกบราซิล ให้การต้อนรับ ณ นคร RIO DE JANEIRO สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
เมื่อ 11 เมษายน 2554 พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมรดน้ำและขอพร พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2554 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการ
กองทัพไทย เข้าร่วมพิธี ณ บ้านพักรับรอง สี่เสาเทเวร์
เมื่อ 9 เมษายน 2554 พลอากาศเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทย และภริยา ร่วมงานเลี้ยง
รับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี
2554  โดยมี พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เมื่อ 9 เมษายน 2554 พลอากาศเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีเปิดโครงการ ถวายพระพรออนไลน์ 12 ราศี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ กร
ะทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน
ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพมหานคร
เมื่อ 8 เมษายน 2554  พลตรี หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะเดินทางไปยัง  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อสมท. เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 34 ปี ณ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อสมท. พระราม 9 ห้วยขวาง กทม.
 เมื่อ 8 เมษายน 2554  พันเอก สิทธิชัย มากกุญชร ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์/โฆษกกองทัพไทย เป็นผู้แทน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
และคณะเดินทางไปยัง
สำนักพิมพ์ข่าวสด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี ณ สำนักพิมพ์ข่าวสด จตุจักร กทม.
เมื่อ 7 เมษายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จากสมาคมวิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร โดยมี
พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะในการมอบ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
 เมื่อ 5 เมษายน 2554 พลตรี หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบผลิตภัณฑ์บะหมี่เกรด A จำนวน 2500 ถุง จาก บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 5 เมษายน 25554 พลอากาศเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ ฯพณฯ นาย Asif Anwar Ahmad เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 5 เมษายน 2554 พลอากาศเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 4/2554 โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพ และ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
กองทัพอากาศ
เมื่อ 4 เมษายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณามอบหมายให้ พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้แทนมอบเงินบริจาค จำนวน
100,000 บาท ในนามกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่านทางรายการ “รวมพลังไทย ฟื้นหัวใจชาวใต้” ณ สถานีวิทยุโทรทัศกองทัพบกช่อง 5
เมื่อ 4 เมษายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแพทย์ทหารแห่งใหม่ ณ กรมยุทธบริการทหาร (บางซ่อน)
เมื่อ 4 เมษายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหาร สัญญาบัตรสังกัดกองบัญชาการ
กองทัพไทย ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล ประจำปี
งบประมาณ 2554 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 4 เมษายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ครบรอบปีที่ 102 พร้อมทั้ง วางพวงมาลาหน้าบรมรูปจอมพล
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ ณ อาคารประภาสโยธิน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
เมื่อ 2 เษายน 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2554 สโมสรค่าย
สรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ 30 มีนาคม- 2 เมษายน 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือน ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการ (
ASEAN Chiefs of Defence Forces Informal Meeting: ACDFIM) ครั้งที่ 8 ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย

มีนาคม 2554

 เมื่อ 31 มีนาคม 2554 พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะนำสิ่งของบรรเทาทุกข์
ให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในสหภาพพม่า โดยมีพลตรี ลาฉ่วย เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของในนามรัฐบาลสหภาพพม่า ณ สนามบินชางตุง รัฐฉาน สหภาพพม่า
เมื่อ 31 มีนาคม 2554  พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีส่งมอบเงินบริจาคและสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในประเทศสหภาพพม่า
ณ ท่าอากาศยานทหาร (บน.6) ดอนเมือง
 เมื่อ 30 มีนาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี
 เป็นประธาน ณ หน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อ 28 มีนาคม 2554 พลตรี หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะเดินทางไปยังเดลินิวส์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับเดลินิวส์ครบรอบ 47 ปี
เมื่อ 25 มีนาคม 2554 พลตรี หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะเดินทางไปยัง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
เมื่อ 25 มีนาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2554 ณ สนามกีฬา
กองพันทหารราบที่
2 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายพิชิตปรีชากร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อ 25 มีนาคม 2554 พลเอก พิรุณ แพ้วพลสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด / รองผู้อำนวยการกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นประธานการประชุม
กองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท)
ด้านลาว ประจำปีงบประมาณ 2554  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 24 มีนาคม 2554 พลตรี หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบเงิน จำนวน 4,000,000 บาท จาก คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เฮลท์ วอเตอร์ จำกัด โดยมอบผ่านกองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 22 - 23 มีนาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะตรวจเยี่ยม สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 
ำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ังหวัด อุดรธานี
เมื่อ 23 มีนาคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบ โทรทัศน์สี LCD 3 เครื่อง ข้าวสาร จำนวน 3,000 ถุง จาก คุณเกียรติศักดิ์ กัลยาสิริวัฒน์
และคุณสุนันท์ สิงห์สมบุญ เพื่อสนับสนุนงานกาชาด ประจำปี 2554 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 21 มีนาคม 2554 พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1000 ผืน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและคลื่น Tsunami ณ กระทรวงการต่างประเทศ
ถนน ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
เมื่อ 14 มีนาคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ เยือนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้อย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ ในการนี้
เข้ารับการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและเยี่ยมคำนับ พลโท
T.T.Matanzima รักษาการ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแอฟริกาใต้ ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
เมื่อ 17 มีนาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีปิดโครงการกองทัพธรรมกองทัพไทย ประจำปี 2554 โดยนำพระสงฆ์จำนวน 130 รูป
เข้าอบรมความรู้การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับยาเสพติด
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 16 มีนาคม 2554 พลอากาศเอก ไมตรี โอสถหงษ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดงาน SWIMMING FESTIVAL ณ สระว่ายน้ำ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 16 มีนาคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้ พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ในการจัดงานวันสถาปนา
กองทัพไทย
เมื่อ 14 มีนาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกองทัพธรรมกองทัพไทย ประจำปี 2554 โดย นำพระสงฆ์จำนวน 130 รูป
เข้าอบรมความรู้การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับยาเสพติด ระหว่าง
14-19 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 11 มีนาคม 2554 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานจัดทำหนังสือ จอมทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ โดยมี
พลตรี หฤฎษ์ พุ่มหิรัญ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 11 มีนาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมหารือและวางแผนการแก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อระดมความคิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในกระทรวงกลาโหม และส่วนราชการภายนอกในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือน
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 10 มีนาคม 25554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ ฯพณฯ นาย DOUGLAS H M GLBSON เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 10 มีนาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พ่อนำลูกตาม ลด ละ เลิก ยาเสพติด เพื่อความมั่นคง โดยนำข้าราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย และครอบครัวจำนวน 50 ครอบครัว เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2554 ในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุม 1
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 9 มีนาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “ค่ายพระพุทธธรรม ต้านภัยยาเสพติด” โดยนำเยาวชนจากโรงเรียนสีกัน
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จำนวน 200 เข้ารับการอบรม เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเกิดเครือข่ายเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2554 ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี
เมื่อ 9 มีนาคม 2554 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ แบบพิเศษ ซึ่งให้การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยา
เสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยการควบคุมตัวเข้มงวดพิเศษ ด้วยวิธีชุมชนบำบัดแบบผสมผสาน อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสามารถกลับคืนสู่สังคม
ได้อย่างปกติ
ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อ 8 มีนาคม 2554 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11
โดยมี พลเรือโท พงศ์ศัดิ์ ภูรีโรจน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี
เมื่อ 8 มีนาคม 2554 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานจัดทำหนังสือ จอมทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ โดยมี
พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
มื่อ 8 มีนาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของคณะกรรมการจิตวิทยาแห่งชาติ (กจว.) ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 3 มีนาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน และการดำเนินงานศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี พลตรี วีระยุทธ ม่วงปิ่น ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การ
ต้อนรับ ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อ 4 มีนาคม 2554 พลเรือเอก ธีรวัฒน์ ศรีถาพร รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการติดตามประเมินผล และการจัดทำรายงานการประเมิน 
ตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2553  ณ ห้องประชุมชัน 4  กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 3 มีนาคม 2554 พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ ประธาน คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
เขตทหาร ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และคณะ เพื่อพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร รวมทั้งปัญหา
และอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 1 มีนาคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ (ลก.กจว.) เป็นประธานการประชุมร่วม
คณะกรรมการประสานงานภายในประเทศ (อปน.) และ คณะอนุกรรมการประสานงานด้านต่างประเทศ (อปต.) ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร แจ้งวัฒนะกุมภาพันธ์ 2554
 

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2554 พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฎ์โยธิน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับแก้ ร่าง ประกาศ กระทรวง
กลาโหม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.... ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “เยาวชนมั่นคง สมานฉันท์” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการ
กองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กองทัพบก โดย กรมทหารราบที่ 13 กองพันทหารราบที่ 3 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นำเยาวชนที่ชื่นชอบกีฬา มาทำการอบรมให้
ความรู้ด้านกีฬารวมทั้งสิ้น 320 คน ณ สโมสรค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดทหารบกเชียงราย
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2554 พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมกับ Ms.Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ ประเทศไทย เป็นประธาน
ร่วมในพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 11 ณ ห้องสันพระเนตร ชั้น 1 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับชม นิทรรศการ และวิดิทัศน์ ประมวลภาพการฝึกคอบร้าโกลด์ 11
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2554 พลตรี หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมงานเลี้ยง ที่ทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 เลี้ยงขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 โดยจัดให้มีงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณในชื่องาน "ขอบคุณน้ำใจไทย"
ณ อาคารมาลีนนท์  ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2554 พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานวิ่งออกกำลังกายในโครงการ CISM DAY RUN พร้อมทั้งได้นำ ข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ ของกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ ร่วมวิ่งออกำลังกาย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์กองบัญชาการกองทัพไทย  แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และฯพณฯ นาง Kristie A. Kenney  เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
 
เป็นประธานร่วมพิธีส่งมอบสิ่งก่อสร้างตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) ในการฝึกคอบบร้าโกลด์ 2011
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554 พลอากาศเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ ฯพณฯ นาง Kristie A. Kenney (คริสตี เอ เคนนี) เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่าง ไทย-สหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
มื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2554 พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2554
ณ สนามกีฬากองทัพอากาศธูปะเตมีย์  ดอนเมือง
เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2554 พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานและร่วมชมการฝึก พร้อมกับมีผู้นำเหล่าทัพ คณะกรรมาธิการการทหาร ได้ร่วมเดินทางมา
สังเกตการณ์ฝึกของ กองทัพไทย ร่วมกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) ฝึกปฏิบัติการยกพลขึ้นบก โดยเคลื่อนกำลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ จากเรือสู่ฝั่ง เข้าพื้นที่หาดยาว
อำเภอสัตหีบ จังชลบุรี
เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2554 พลอากาศเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลโท Duane D. Thiessen (ดูเวน ดี ธีเซน) ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 8-9 กุมภาพันธ์ 2554 พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมผู้แทนกรมแผนที่ทหาร เดินทางไปติดตาม
ความก้าวหน้าการซ่อมบำรุงระดับโรงงาน (IRAN) ของเครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 2 ลำ ณ ศูนย์บริการ/โรงซ่อม Hawker Pacific Asia
สาธารณรัฐสิงคโปร์
 เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2554 พลตรี หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ โรงแรมลักซอร์ จังหวัดนนทบุรี

 
เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2554  พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีมอบเครื่องกันหนาวให้กับ เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยหนาว จำนวน 700 ผืน ณ โรงเรียนลานสักวิทยา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 
เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2554  พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร ค่ายกล้านำ รุ่นที่ 27 "ผู้นำเยาวชน กองทัพไทย
เทิดไท้องค์ราชันย์" ภายใต้โครงการ กล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของ กองทัพไทย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 252 คน เพื่อเป็นพลังที่สำคัญในการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่
ให้กล้าทำในสื่งที่ถูกต้อง และเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูร จังหวัดอุดรธานี

 
เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2554 พลเรือเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก Soeparno ผู้บัญชาการทหารเรืออินโดนีเซีย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทาง
เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

 
เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2554 พลเอก พิรุณ  แผ้วพลสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ฯพณฯ Judith Cefkin อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วม
เปิดการฝึกร่วมผสม คอบร้าโกลด์ 11 ระหว่าง วันที่ 7 – 18 กุมภาพันธ์ 2544 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2554 พลเรือเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3/54 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ
เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2554 พลโท ปริญญา  บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าพบปะและเยี่ยมเยียน ด๊อกเตอร์ ประภา เหตะกูล ศรีนวลนัด บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อแสดงความขอบคุณในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ภารกิจต่างๆ ของ กองทัพไทย โดยมี พลตรี หฤษฎ์  พุ่มหิรัญ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมคณะ
ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดี
เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2554 พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2554
 ระหว่าง 2 – 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามกีฬากองทหารอากาศ ธูปะเตมีย์  ดอนเมือง

 
เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2554 พลเอก ทรงกิตติ  จักกาบาตร์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ประธานกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ (กจว.) ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ


กราคม 2554

 


 
เมื่อ 30 มกราคม 2554 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ตรวจเยี่ยมกองพลทหารม้าที่ 1 เพื่อให้โอวาท พบปะกำลังพลและครอบครัว โดยมี
พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมคณะ ทั้งนี้ พลตรี ปราการชลยุทธ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ให้
การต้อนรับ และบรรยายสรุป ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

 
เมื่อ 28 มกราคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ให้แก่ประชาชนและเยาวชน เพื่อเตรียมรับ
กับสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยมีเยาวชนจำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อ 28  มกราคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลเอก George Toisutta ผู้บัญชาการทหารบกอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทาง มาเยือน
ประเทศอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ กองทัพบก  ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

 
เมื่อ 26 – 27 มกราคม 2554 พลโท ปริญญา  บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ในสายงานกิจการพลเรือน เพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา โดยมี พันเอก สมชาย  ปั้นทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พันเอก กุลชาย  รัตน์อ่อน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๕ สำนักงานพัฒนา ภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับและ
บรรยายสรุป ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 
เมื่อ 27 มกราคม 2554 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้เกียรติเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารและงานเกียรติยศจักรดาว
พร้อมทั้งได้มอบรางวัล "เกียรติยศจักรดาว" ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2554 โดยมี พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ รวมทั้งศิษย์เก่าทุกรุ่น
ร่วมงาน ณ หอประชุมนวนครินทร์ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
 เมื่อ 27-28 มกราคม 2554  พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประชาชนและเยาวชน ตามโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ให้แก่ประชาชน ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัด อุทัยธานี
เมื่อ 26 มกราคม 2554 พลโท ปริญญา บูรณางกูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ
(กจว.) ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุม 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

 
เมื่อ 24 มกราคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมภริยา และคณะ ร่วมกับ พลเอก โปล ซาเรือน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกัมพูชา และภริยา จัดกิจกรรม
พัฒนาสัมพันธ์ด้านศาสนา และวัฒนธรรม (ทอดผ้าป่า) ณ วัดจันทบุรีวศ์ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับ
กองทัพกัมพูชา


 
เมื่อ 21 มกราคม 2554 กองทัพไทยจัดงานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการจัดงานมหกรรมดนตรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้จัดแสดงในวันที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยมี  พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ อนุกรรมการจัดงานฯ สื่อมวลชน พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานฯ เข้าร่วมงานเลี้ยง ณ สโมสรกองบัญชาการ
กองทัพไทย แจ้งวัฒนะ พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวกรณีสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
เมื่อ 20 มกราคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา ร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันกองทัพบก ปี 2554 โดยมี นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

 
เมื่อ 19 มกราคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองบัญชาการ
กองทัพไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการก่อนเกษียอายุราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี ณ ห้องนเรศวร
กองบัญชาการกองทัพไทย

 
มื่อ 18 มกราคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะดวงวิญญาณของนักรบไทยผู้กล้าหาญในอดีต
ในการจัดงานวันกองทัพไทยเพื่อประชาสัมพันธ์และเตือนใจให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันน้อมรำลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีนักรบไทย
ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้อง รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยไว้ให้ลูกหลานสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้โดยมี
 ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงและส่วนราชการต่าง ๆ
  เข้าร่วมประกอบพิธี ลานประกอบพิธีอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 
เมื่อ 18 มกราคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน
กองทัพไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

 
เมื่อ 18 มกราคม 2554 พลโท สุภกิจ นุตสถิตย์ เจ้ากรมสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2554 เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย
กรมการสื่อสารทหาร

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 
เมื่อ 17 มกราคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี การศึกษา 2551-2552 เฝ้าฯ รับพระราชทานกระบี่ ในการนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

 
เมื่อ 17 มกราคม 2554 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมกับลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงพยาบาลศิริราช

 
เมื่อ 15 มกราคม 2554 พลตรี ยงยศ คงแถวทอง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ครอบครัวกองทัพไทย ต้านภัยยาเสพติด” โดยนำครอบครัวกำลังพล
กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 50 ครอบครัว มาอบรมให้ความรู้ สร้างกลไก ในการต่อต้านยาเสพติด และร่วมทำกิจกรรมระหว่างครอบครัว ณ ค่ายนเรศวร กองกำกับการ 2

กองบังคับการสนันสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ 12 - 14 มกราคม 2554 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพไทยและภริยาเดินทางไป ราชการประเทศสิงคโปร์ เพื่อรับเครื่อง
อิสริยาภรณ์ Distinguished Service Order(Military) จากรัฐบาลสิงคโปร์ ณ ประเทศสิงคโปร์