กองทัพเรือ สนับสนุนการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและปัตตานี

                กองทัพเรือ โดยกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส ได้ทำการ ก่อสร้างอาคารโรงทอผ้าหลังใหม่ ต่อเติมอาคารและซ่อมทำอาคารศิลปาชีพ จำนวน ๖ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี
                กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบศูนย์ศิลปาชีพ กลุ่มศิลปาชีพตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน ๑๑ ศูนย์ และกลุ่มปักผ้า จำนวน ๑๑ กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี

                ปัจจุบันอาคารโรงทอผ้า และอาคารศิลปาชีพหลายแห่งชำรุดทรุดโทรม และไม่สามารถรับสมาชิกกลุ่มปักผ้าเข้าเรียนภายในอาคารได้ทั้งหมด ทางกรมทหารราบ ที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน จึงได้ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้และเพียงพอ กับสมาชิก