ความคืบหน้าของเหตุการณ์คนร้ายฟันราษฎรบ้านยือลาแป จ.นราธิวาส

         กอ.สสส.จชต. ขอชี้แจงข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการตรวจสอบเหตุการณ์ที่มีคนร้ายใช้มีดฟันนายสุข แดงเต็ม ราษฎรหมู่ 3 บ้านยือลาแป ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส จนได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 48 เวลา 0700 น. นั้น ซึ่งจากผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นพบว่า น่าจะมีสาเหตุจากเรื่องส่วนตัว เนื่องจากก่อนเกิดเหตุดังกล่าว ได้มีราษฎรนำวัวเข้าไปเลี้ยงภายในบริเวณสวนผลไม้ของนายสุข ผู้บาดเจ็บ และวัวได้สร้างความเสียหายให้กับต้นไม้ในสวน จึงมีการต่อว่า และโต้เถียงกันอย่างรุนแรงระหว่างนายสุขกับคู่กรณี สันนิษฐานว่า การโต้เถียงดังกล่าวอาจจะเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การก่อเหตุฟันนายสุข แดงเต็มจนได้รับบาดเจ็บสาหัสในที่สุด
        กอ.สสส.จชต. จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบและร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการ เพื่อยุติปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดเมืองนอนของเราให้ได้ในที่สุด

  กองสารนิเทศ กรมกิจการพลเรือนทหาร
 กองบัญชาการทหารสูงสุด