การบูชาพระบูชาและพระเครื่องพระพุทธชัยสิทธิ์

                        ด้วย พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ผบ.ทหารสูงสุด ได้มีดำริให้จัดสร้างพระบูชาและพระเครื่องพิมพ์ต่างๆ โดยจำลองแบบจากพระพุทธชัยสิทธิ์  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่สมัยอยุธยาที่ประดิษฐานในวิหารวัดพิชัยปุรณาราม อ.เมือง จ.อุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ ในปี 2547 และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป โดยบูรณะปฏิสังขรณ์เขตพุทธาวาสและสังฆาวาส ให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ใช้ประโยชน์เป็นส่วนรวม จึงขอเรียนเชิญส่วนราชการ หน่วยงานและพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญบูชาพระเครื่องได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้


รายการพระบูชาและพระเครื่อง พระพุทธชัยสิทธิ์
พิธีเททอง เมื่อ 25 มิถุนายน 2547 พิธีมหาพุทธาภิเษก เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2547
ณ มณฑลพิธี วัดพิชัยปุรณาราม อำเภอเมือง จังหวังอุทัยธานี

ลำดับ

รายการวัตถุมงคล

จำนวนจัดสร้าง

บูชาองค์ละ

1.

พระบูชา พระพุทธชัยสิทธิ์
    1. พระบูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ปิดทอง
    2. พระบูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว รมมันปู

999

999
999

 

2,900 บาท1,700 บาท

2.

พระกริ่งรูปหล่อลอยองค์ พระพุทธชัยสิทธิ์

2.1 พระกริ่งรูปหล่อ เนื้อเงิน

2.2 พระกริ่งรูปหล่อ เนื้อนวโลหะ

2.2 พระกริ่งรูปหล่อ เนื้อทองทิพย์

 

999

2,999

4,999

 

499 บาท

399 บาท

299 บาท

3.

พระเหรียญหล่อ 5 เหลี่ยม พระพุทธชัยสิทธิ์

3.1 พระเหรียญ 5 เหลี่ยม เนื้อเงิน

3.2 พระเหรียญ 5 เหลี่ยม เนื้อนวโลหะ

3.3 พระเหรียญ 5 เหลี่ยม เนื้อทองทิพย์

 

999

999

4,999

 

499 บาท

399 บาท

299 บาท

4.

พระเหรียญปั๊ม 5 เหลี่ยม พระพุทธชัยสิทธิ์

4.1 พระเหรียญ 5 เหลี่ยม เนื้อทองทิพย์ (รมมันปู)

 

19,999

 

99 บาท

5.

พระพุทธชัยสิทธิ์และพระราหู เนื้อว่านและผงพุทธคุณ


5.1 พระพุทธชัยสิทธิ์ เนื้อผงบางขุนพรหม

5.2 พระราหู เนื้อว่าน 108 ผสมผงวิเศษ 5 ประการ

 


19,999

19,999


99 บาท
 

99 บาท

หมายเหตุ : กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ เพิ่มค่าส่งพระบูชา 100 บาท/องค์ พระเครื่อง 30 บาท/ครั้ง ทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสถานที่สั่งจองได้ที่ :
1.
วัดพิชัยปุรณาราม
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 พระนราธิป อิสสรจิตโต โทร. 0-4152-3887
2. สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
กองบัญชาการทหารสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10200
 
พันเอก ผณิศวร จันทวรินทร์
โทร. 0-2572-1005-6 แฟกซ์ 0-2575-6120, 0-2575-6116
3. กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด 2218 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กทม. 10800พันเอก สหธร ไทยธรรม โทร. 0-2963-6185 พันเอก เกรียงไกร เชี่ยวเวช โทร. 0-2585-0069
พันเอก นภดล สร้อยสยัมภู โทร. 0-2585-7418 พันเอก สุวิทย์ อัมพรรัตน์ โทร. 0-2963-6048
เรืออากาศเอก เกรียงไกร ทองแร่ โทร. 0-6053-5184

4.
41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300

พันเอก ธารา ปัญญาจันทร์ โทร. 0-6699-4134 

5. สำนักงานนิตยสารพระเครื่องดัง

48 ถนนราชวิธี 21 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700 โทร. 0-2883-3088
โอนเงินผ่าน
ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด/แจ้งวัฒนะ
ชื่อบัญชี
พระพุทธชัยสิทธิ์
บัญชีออทรัพย์เลขที่
157-2-03387-4

---------------------------