พิธีเปิดการฝึกอบรม ผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2553

       เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2552 พลเอก ทรงกิตติ  จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2553  สำหรับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกในรุ่นนี้ ระหว่าง   16 20  พฤศจิกายน 2552  โดยมีสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทำการฝึกอบรม เยาวชนจากโรงเรียนโนนสูงศรีธานี จำนวน  100 คน  โดยมี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
รองเสนาธิการทหาร (1) พลโท อภิชัย พิณสายแก้ว เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารและ ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิด  ค่ายฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ  กองบัญชาการกองทัพไทย บ้านคลองดินดำ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

***********************************************