วันที่

เรื่อง

เปิด

27 ธ.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ ร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบรอบ 67 ปีเต็ม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 68

27 ธ.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการพลเรือน กองทัพไทย โดยมีข้าราชการจากส่วนราชการพลเรือน ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย

27 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงความยินดีเนื่องโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และอวยพรปีใหม่

27 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

25 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม โครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3

25 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการพลเรือน กองทัพไทย ระหว่าง 25 - 27 ธันวาคม 2560

24 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ระหว่าง 12 - 24 ธันวาคม 2560

23 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่าง 12 - 24 ธันวาคม 2560

22 ธ.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะเยี่ยมเยียน ดูแลความเป็นอยู่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

22 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ระหว่าง 12 - 24 ธันวาคม 2560

22 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

21 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ระหว่าง 12-24 ธันวาคม 2560

20 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมนักจัดรายการวิทยุ กองบัญชาการกองทัพไทย

20 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

20 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ระหว่าง 12-24 ธันวาคม 2560

20 ธ.ค.60

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

19 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

19 ธ.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำจิตอาสาเฉพาะกิจกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

18 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

18 ธ.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 802 รายการ

หน้า 8 / 41

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0097 วินาที