วันที่

เรื่อง

เปิด

29 พ.ค.60

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และได้รับการแต่งตั้งยศ

29 พ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 2

26 พ.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะมวลชนกองทัพไทย ที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย สานใจปรองดอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

24 พ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยาย หัวข้อ The CARICOM Disaster Relief Unit (CDRU) หน่วยบรรเทาภัยพิบัติของกลุ่มประเทศแถบแคริบเบียน

24 พ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560

23 พ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์กีฬา และดุริยางคศิลป์ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสร้างสุข

20 พ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ

20 พ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการบรรยายพิเศษ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

18 พ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

18 พ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560

15 พ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนร่วมพิธีเปิดโครงการ "ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา"

11 พ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2560 ของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม ให้แก่เด็กกำพร้าผู้ยากไร้ และเด็กด้อยโอกาส

11 พ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ครั้งที่ 10 (10th ADMM-Plus EWG on HADR)

8 พ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติงานของกองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียนด้านการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

3 พ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ในโอกาสเดินทางมาบันทึกเทปรายการเพื่อสังคมไทย

3 พ.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ แสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี

2 พ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีปิดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560

1 พ.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560 เรื่อง ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ

28 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน เข้าอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ โมโน 29 ครบ 3 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4

28 เม.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวนสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 537 รายการ

หน้า 8 / 27

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.005 วินาที