วันที่

เรื่อง

เปิด

16 ธ.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทน กล่าวให้โอวาทเเก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ในการปฏิบัติหน้าที่โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

15 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดโครงการ

15 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ห้วง12-24 ธันวาคม2560 เรียบข้างทางทั้ง2 ฝั่ง ถนนวิภาวดี ตั้งแต่แยกลาดพร้าว-เเยกรัชวิภา

15 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี กับสำนักงานปลัดบัญชีทหาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 57

14 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2

14 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดประชุมสัมมนาจัดทำร่างศูนย์ประสานงานพลเรือนทหาร กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย 2561

14 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2

14 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

13 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2

13 ธ.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

12 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม โครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2

12 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

12 ธ.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจเเก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ในการปฏิบัติหน้าที่โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

11 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

10 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายให้แก่นักเรียนช่างฝีมือทหารที่ร่วมโครงการ

9 ธ.ค.60

พิธีปิด กิจกรรมจิตอาสาด้านบริการสังคม ในโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1

9 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

9 ธ.ค.60

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่น2

8 ธ.ค.60

พิธีปิด “โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

8 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 758 รายการ

หน้า 7 / 38

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0206 วินาที