วันที่

เรื่อง

เปิด

21 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดทัศนศึกษา "เปิดโลกกีฬาสู่สุขภาพแข็งแรง" ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560

20 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560

19 เม.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560

18 เม.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคจากผู้สนับสนุนโครงการวันสร้างสุข

8 เม.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวล ณ บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

7 เม.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ณ อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

6 เม.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

5 เม.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทอง รูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

5 เม.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษแก่กำลังพลสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางการเงิน เพื่อการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

5 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบสถาปนา หนังสือพิมพ์ข่าวสด ครบ 27 ปี ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 28

4 เม.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุม การดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย

3 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน กระเช้าอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบสถาปนา รายการฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ ครบ 13 ปี ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 14

31 มี.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนร่วมพิธีปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย 2560

31 มี.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันครบรอบสถาปนาหนังสือพิมพ์สายกลางครบ 45 ปีเต็ม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 46

30 มี.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าสักการะพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิ์ไชยมงคล

28 มี.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันครบรอบสถาปนาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครบ 53 ปีเต็ม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 54

25 มี.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าอวยพรเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 126

24 มี.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนเข้าอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ครบรอบ 47 ปีเต็ม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 48

23 มี.ค.60

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจการปฏิบัติราชการ สำนักจเรทหาร และคณะ ในโอกาสประชุมสรุปผลการตรวจการปฏิบัติงานกรมกิจการพลเรือนทหาร

23 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และการบรรเทาสาธารณภัย ของมณฑลทหารบกที่ 35

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 489 รายการ

หน้า 7 / 25

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.013 วินาที