วันที่

เรื่อง

เปิด

25 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม โครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3

25 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการพลเรือน กองทัพไทย ระหว่าง 25 - 27 ธันวาคม 2560

24 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ระหว่าง 12 - 24 ธันวาคม 2560

23 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่าง 12 - 24 ธันวาคม 2560

22 ธ.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะเยี่ยมเยียน ดูแลความเป็นอยู่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

22 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ระหว่าง 12 - 24 ธันวาคม 2560

22 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

21 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ระหว่าง 12-24 ธันวาคม 2560

20 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมนักจัดรายการวิทยุ กองบัญชาการกองทัพไทย

20 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

20 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ระหว่าง 12-24 ธันวาคม 2560

20 ธ.ค.60

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

19 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

19 ธ.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำจิตอาสาเฉพาะกิจกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

18 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

18 ธ.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

18 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนักจัดรายการวิทยุ กองบัญชาการกองทัพไทย

17 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

16 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

16 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับกลุ่มพลังดี จัดกิจกรรมอบรม "นักข่าวจิ๋ว หัวใจรักชาติ" ตอน พระนเรศวร : ยอดบูรพกษัตริย์

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 758 รายการ

หน้า 6 / 38

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0132 วินาที