วันที่

เรื่อง

เปิด

7 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายพิเศษ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560

7 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560

5 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร เผยแพร่วีดิทัศน์ เทิดพระเกียรติราชวงค์จักรี และร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

5 มิ.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว LINE Official Account @NBTC

5 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560

2 มิ.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดโครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560

2 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายพิเศษ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

2 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

1 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน อวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสถานี โทรทัศน์เนชั่นทีวี ครบ 17 ปี ย่างเข้าสู่ปีที่ 18

31 พ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 31 พฤษภาคม 2560

30 พ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

30 พ.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

29 พ.ค.60

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และได้รับการแต่งตั้งยศ

29 พ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 2

26 พ.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะมวลชนกองทัพไทย ที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย สานใจปรองดอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

24 พ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยาย หัวข้อ The CARICOM Disaster Relief Unit (CDRU) หน่วยบรรเทาภัยพิบัติของกลุ่มประเทศแถบแคริบเบียน

24 พ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560

23 พ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์กีฬา และดุริยางคศิลป์ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสร้างสุข

20 พ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ

20 พ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการบรรยายพิเศษ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 489 รายการ

หน้า 5 / 25

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0042 วินาที