วันที่

เรื่อง

เปิด

12 มี.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย และ เครื่องจักรกล ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

12 มี.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

9 มี.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

7 มี.ค.61

พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

5 มี.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนร่วมอวยพรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ วันสถาปนาสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ครบรอบ 8 ปี

2 มี.ค.61

พลตรี ธนภัทร พละพล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

28 ก.พ.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

26 ก.พ.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

25 ก.พ.61

กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ วัดปรมัยยิกาวาส

23 ก.พ.61

รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม

19 ก.พ.61

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

19 ก.พ.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

19 ก.พ.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

19 ก.พ.61

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้แทนพระองค์ นำบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 มอบให้แก่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

16 ก.พ.61

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

16 ก.พ.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

14 ก.พ.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาภาควิชาการ การฝึกคอบร้าโกลด์ 2018 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แหลมแท่น

12 ก.พ.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

9 ก.พ.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

5 ก.พ.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 802 รายการ

หน้า 5 / 41

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0101 วินาที