วันที่

เรื่อง

เปิด

28 มี.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 54 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

27 มี.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นวันที่ 16 ระหว่าง 12 มีนาคม - 10 เมษายน 2561

26 มี.ค.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ ในฐานะ กรมเสนาธิการร่วม ตรวจเยี่ยม สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

26 มี.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

26 มี.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

24 มี.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล ร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

23 มี.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เป็นวันที่ 12

23 มี.ค.61

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธบริการทหาร ครบรอบ 27 ปี ณ กรมยุทธบริการทหาร

22 มี.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

22 มี.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย 2561

21 มี.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

21 มี.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม

20 มี.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

19 มี.ค.61

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

19 มี.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพิธีกร และผู้บรรยายบทวีดิทัศน์ กองบัญชาการกองทัพไทย

15 มี.ค.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 26 ปี

14 มี.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดเครื่องจักรกลและกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

14 มี.ค.61

กรมกิจการพลเรือนทหาร นำข้าราชการทหารสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ด้วยการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)

14 มี.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม

13 มี.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดเครื่องจักรกล และกำลังพลจำนวน 50นาย ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 802 รายการ

หน้า 4 / 41

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0101 วินาที