วันที่

เรื่อง

เปิด

31 ม.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

31 ม.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

31 ม.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนกล่าวให้โอวาทเเก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ในการปฏิบัติงานตามโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

30 ม.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

30 ม.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนกล่าวให้โอวาทเเก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ในการปฏิบัติงานตามโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

29 ม.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ห้วง 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561

29 ม.ค.61

รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

29 ม.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจเเก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 50 นาย ในการปฏิบัติหน้าที่โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

26 ม.ค.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

25 ม.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะร่วมอวยพรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ วันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบ 60 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 61

24 ม.ค.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมทบทวนบทเรียนหลังการปฎิบัติและแนวทางแก้ไข การจัดกิจกรรมของทหาร ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

22 ม.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

22 ม.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

19 ม.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2018

19 ม.ค.61

ผู้อำนวยสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

17 ม.ค.61

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา วันสถาปนาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

17 ม.ค.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

15 ม.ค.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ เดินททางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

15 ม.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดขณะผู้แทน ร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ครบรอบ 10 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11

15 ม.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 758 รายการ

หน้า 4 / 38

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0149 วินาที