วันที่

เรื่อง

เปิด

20 มิ.ย.59

พิธีเปิดโครงการ ท้องถิ่น รักษ์ น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

20 มิ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมการสัมมนาสัมมนา

17 มิ.ย.59

พิธีปิดในโครงการอาชีวจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2559

16 มิ.ย.59

กิจกรรมจิตอาสา ในโครงการอาชีวจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2559

16 มิ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร มอบหมายให้ พันเอก นรินทร์ มีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

11 มิ.ย.59

พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 2

10 มิ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง พิษภัยยาเสพติดและแนวทางการป้องกัน ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการ

9 มิ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ

9 มิ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาค

8 มิ.ย.59

ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 1

8 มิ.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมบำรุงต้นไม้บริเวณพื้นที่ในความรับผิดชอบของ กรมกิจการพลเรือนทหาร เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559

7 มิ.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

6 มิ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง จัดการฝึกอบรมเยาวชน ในโครงการ

3 มิ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ประจำปี 2559

1 มิ.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับหนังสือเนชั่น

31 พ.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจความพร้อมยานพาหนะที่อยู่ในความดูแลของ กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

30 พ.ค.59

โครงการค่ายแกนนำนักเรียนมัธยม จันทบุรี - ตราด

28 พ.ค.59

กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการร้อยรักษ์ต้นกล้า ปลูกป่าเมืองกาญจน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

26 พ.ค.59

ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

23 พ.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารพร้อมคณะ ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์บ้านเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาปีที่ 44 เข้าสู่ปีที่ 45

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 784 รายการ

หน้า 37 / 40

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0157 วินาที