วันที่

เรื่อง

เปิด

12 ก.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 19

12 ก.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการตามข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี (การจัดชุมนุมลูกเสือ)

12 ก.ค.59

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลเข้าชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ทำให้ข้าราชการได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจ เกิดความซาบซึ้ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถ

12 ก.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

12 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายเพื่อเตรียมการฝึกร่วมระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้าน HADR และคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้าน แพทย์ทหาร ภายใต้รหัสการฝึก AH-MEx 2016

12 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะเจ้าหน้าที่ เข้าดูงานทีสถานีดับเพลิง ZhouDu ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

12 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559

11 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะฯ ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาครบรอบ 28 ปี

11 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF Workshop Urban Emergency Rescue ณ นครเซี่ยงไฮ้

10 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมชมการสาธิตการฝึกบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการกรณีเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง

8 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

8 ก.ค.59

รองเจ้ากิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีปิด พร้อมสรุปบทเรียนการฝึก กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2559 (กฝกร.กฝร.59)

7 ก.ค.59

ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

7 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ คุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้บริหาร บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

7 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ "เทิดพระเกียรติ" แสดงความจงรักภักดี

4 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับสื่อสารทหาร ดำเนินการจัดอบรมให้คำแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศด้านบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ที่ตั้งหน่วย ให้กับกำลังพลของสำนักงานพัฒนาภาค 3

4 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีรับมอบข้าวสาร จาก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรท ทาเล้นท์ จำกัด

3 ก.ค.59

กองทหารพัฒนา สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารดำเนินการ

1 ก.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 4 ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการปลุกจิตสำนึกในหัวข้อ "ตามรอยพ่อ"

1 ก.ค.59

อวยพรและแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ The Nation

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 784 รายการ

หน้า 35 / 40

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.029 วินาที